CHP’nin seçim vaadiydi, Meclis’e teklif olarak sunuldu
ANKARA
CHP, kamudaki taşeron işçi ve çalışanların tamamının kadroya alınarak “sürekli işçi” veya “memur” kadrolarına geçirilmesi için yasa teklifi hazırlayarak TBMM’ye sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 Haziran seçimleri öncesinde açıkladığı CHP’nin seçim vaatlerinden birisi olan teklifle, özel sektörde geçirilen sürelerin kamudaki kadro ve derece intibaklarında dikkate alınması da önerildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın hazırladığı ve çok sayıda CHP’li vekilin de imzalamasının ardından TBMM’ye sunulan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” toplam 7 maddeden oluşuyor.
Teklifle, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanların, Devlet memurları Kanunu’nun 4-D maddesine göre “sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi” öngörülüyor. Teklife göre, taşeron işçiler için ihtiyaç duyulacak sürekli işçi kadroları bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Maliye Bakanlığınca vize edilecek.
Ayrıca CHP’nin teklifinde, halen kamuda 4-C denilen statüde çalışanların da üç ay içinde başvurmaları durumunda, isteklerine bakılarak, istihdam edildikleri kamu kurum ve kuruluşlarının memur ya da işçi kadrolarına geçirilmesi de istendi.
Öte yandan bu şekilde memur veya sürekli işçi kadrolarına geçirilen geçici personelin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırıldıkları süre kıdemlerinden sayılacak. Geçici statüde geçen süreler memur kadrolarına geçirilenlerin aylık derece ve kademelerinin belirlenmesinde de dikkate alınacak.
CHP’nin yasa teklifiyle taşeron firmalarca kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kadroya alınmasını yasaklayan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması da öngörülüyor.
Sadece ihaleyi alan memnun
Teklifin gerekçesinde, taşeron çalıştırma düzeninin hem çalışanların mali ve sosyal haklar açısından istismarına yol açtığı hem de kamu kurum ve kuruluşları için beklenen verimliliği vermediği uygulamalar sonucu ortaya çıktığı vurgulandı. Taşeron işçi uygulamasından tek memnun tarafın, ihale ile işi alan işverenler olduğuna işaret edilen gerekçede şunlar ifade edildi:
“Kamuda geçici işçi pozisyonlarında çalışanların yapılan yasal düzenlemeyle 2007 yılında kadroya geçirildikleri düşünüldüğünde, 4/C statüsünde çalışanların kadroya geçirilmemesi gecikmiş bir haksızlığı ortadan kaldıracaktır. 4/C statülerindeki çalışanların sürekli kadrolara atanması ile aynı işi yapan aynı nitelikteki personelin aynı haklara sahip olması da sağlanacaktır. Teklifle artık taşeron işçinin de yıllık ücretli izin yapabilmesi ve kıdem tazminatını alabilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak bu istihdam şeklinden ne kamu kurum ve kuruluşları ne de işçiler memnundur. İşçiler acımasızca sömürülmekte, kamu kurum ve kuruluşları da maksimum faydayı sağlayamamaktadır. Söz konusu çağ dışı istihdam şeklinden sadece hizmet alım ihalelerinde ihaleyi kazanan alt işverenler sistemden memnun görünmektedir.
4/C en acımasız istihdama dönüştü
Bugün memur ve işçi statüsünde sayılmayan 4/C statüsü en acımasız istihdam şekline dönüştürülmüştür. Yılın iki ayı maaş alamayan 4/C’liler, yılın sadece 10 günü izin kullanabilmekte, kıdem tazminatı alamamakta, hastalanmaları durumunda her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli izinli sayılabilmekte yani hastalanmalarına bile izin verilmeyecek bir statüde çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte emeklilikleri geldikleri gün işten çıkarılmaktadırlar. Aynı işi yapan kamu personelinin yarı maaşı verilen 4/C’liler, açlık sınırının altında bir ücretle çalışmaya mahkûm edilmektedirler.”
Yasa Teklifi;
taseron

Print Friendly, PDF & Email