[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uBVLh3SJYpQ[/youtube]

 “Başbakanın talimatıyla teşvik paketi hazırlanmaz”
“AKP önce teşvik zihniyetini değiştirmeli, iller birbirine düşman olmasın”
“Tarım, gıda ve enerjiyle ilgili bir şey söylenmemesini ayıplıyorum”
ANKARA
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 2012’nin ilk çeyreğinde ortaya çıkan ekonomik verileri değerlendirirken, hükümetin açıkladığı teşvik paketi olumlu bulmakla birlikte iktidarın mantığı değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Oran, “Rakamlar kısmen iyi olabilir ama ekonomide pembe tablolar yok. Özellikle enerjide alarm veren veriler ortada. Ekonomi yönetiminde plansızlık var.  Başbakanın talimatıyla AKP mutfağında teşvik yasası hazırlanmaz. Kendilerini çalıp oynuyorlar. Daha önce çıkardıkları teşvik yasaları ve sonuçları ortada.  Hükümetin önce teşvik zihniyetini değiştirmesi lazım, bu kafayla teşvik olmaz. Enerji ve tarım-gıdayla ilgili hiçbir şey söylememelerini kınıyorum” dedi.
Krizdeki Yunanistan’dan bile kötüyüz
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Oran, “2011 yılında Türkiye dünyanın en fazla cari açık veren üç ülkesinden biriydi. Cari açığın Gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da yüzde 10. Bu çok yüksek bir rakam. Dünyanın en fazla cari açık veren ülkesi Amerika, orada bile cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 3,4.  Yunanistan’da bu oran yüzde 9,1. Demek ki krizdeki Yunanistan’dan bile bu açıdan kötüyüz” dedi.
Hükümetin enflasyon hedeflemesinde gerçekçi olmadığını, hedefleri tutturamadığını belirten Oran, “2011 yılı Şubat ayında bütçe 988 milyon TL fazla veriyordu, 2012 yılı Şubat ayında ne oldu?  2,6 milyar TL açık verdi. Üstelik Şubat ayında bütçe gelirleri 2011 Şubat ayına göre yüzde 12,1 oranında artmasına rağmen bu açık gerçekleşti” dedi.
Vatandaş büyümeden nasibini almıyor
2011 yılı dördüncü çeyreği büyüme oranının yüzde 5,2 olarak açıklandığını ve 2011’in büyüme oranının da yüzde 8,5 olduğunu kaydeden Oran, “Bu oran önemli bir oran. Ancak büyümenin niceliği kadar niteliği de önemli. Ancak Cumhuriyet tarihine bakarsak bu oran ayaklarımızı yerden kesmemeli. Rehavete kapılmamalıyız. Dolayısıyla bu büyümenin sorunlarına da dikkat etmek zorundayız. Neden? Çünkü eğer kaliteli büyüme olmazsa, büyüme vatandaşa dokunmuyor. Yani büyümeden vatandaş nasibini almıyor.  Yani büyüme oranı, Türkiye’nin daha kaliteli yaşamasını sağlamıyor. Neden? Çünkü büyümenin yapısal sorunları var, gerçek hayata dokunmuyor” diye konuştu.
Zamlar vatandaşa fena dokunuyor 
Büyümenin değil ama zammın vatandaşa fena dokunduğunu vurgulayan Oran, “Mart ayında benzine üç kere zam yapıldı. Yılbaşından bu yana benzin yüzde 8,5 zamlandı. Doğalgaza 6 ayda 30, elektrik’e yüzde 20 oranında zam yapıldı. Bütün Avrupaya bakın, Türkiye benzin fiyatı 2 euronun üstünde olan iki ülkeden biri. Diğeri de Norveç. Avrupa ortalaması 2,3 dolar civarında. Türkiye’de ise 2,64 dolar. Yani 2011 yılında litrede ortalama 1,3 dolar vergi almış hükümet” dedi.
Başbakan talimatıyla teşvik olmaz
“Başbakanın talimatıyla AKP mutfağında teşvik yasası hazırlanmaz. Kendilerini çalıp oynuyorlar. Daha önce çıkardıkları teşvik yasaları ve sonuçları ortada.  Hükümetin önce teşvik zihniyetini değiştirmesi lazım, bu kafayla teşvik olmaz. Enerji ve tarım-gıdayla ilgili hiçbir şey söylememelerini kınıyorum” diyen Umut Oran, teşvik paketi ile ilgili olarak şu saptamalarda bulundu:
Teşvik paketi düşünülmesi doğru ancak bu teşvik paketinde bazı eksiklikleri var.

 • Bu teşvik paketi il bazında sektör bazlı olarak yapılmamış.
 • Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi 2004’ten sonra yapılmadı. Bu yüzden bölgelerde belirtilen iller, hangi kriterlere göre alınmış belli değil. Mesela Muğla neden birinci bölgede? Adana – Bursa – Denizli – Kayseri – Konya gibi sanayici, ihracatçı şehirler ters rekabete maruz kalmış durumda. Bolu ikinci bölge, eski ilçesi Düzce dördüncü bölge. Neden belli değil. Çankırı – Sinop beşinci bölgede, Kastamonu dördüncü bölgede niye? Bir soru daha var, Tunceli neden beşinci bölgede? Siyasi sebepler Tunceli’yi beşinci bölgeye almak doğru mu?
 • Temmuz 2009 – Mart 2011 döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine teşviklerin yüzde 21’i gitmiş. Kalan 79luk dilimin üçte biri birinci bölgeye gitmiş. Bu şunu gösteriyor, teşvik bölgeler arası adaleti sağlamamış. Bu sorunu çözmek için ne yapıldı? Sadece asgari ücret vergiden muaf bırakılmış. Güzel ama, güvenlik sorunu var, yatırım maliyeti sorunu var, krediyle ilgili ipotek sorunu, ulaşım nakliye sorunu var. Bunlar göz ardı edilmiş.
 • Teşvik yüzyılın kalkınma projesi GAP için bir şey söylemiyor. Yani teşvik GAP’a kapanmış.
 • Bundan önceki üç teşvik sisteminin sonuçları objektif olarak değerlendirilmemiş.
 • Bu teşvikler 1 Ocak 2012 tarihinden Aralık 2013 yılına kadar geçerli. Bu teşvik için kaynak nereden ayrıldı? Büyümede daralma olacağı, dünyada ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda sağlam kaynak analizi yapılmalıydı. Ucu açık bırakılmamalıydı.
 • Mevcut yatırımlar hiçbir şekilde değerlendirilmemiş. Bu kriz ortamında mevcut yatırımlar hayata devam etmesi için hükümet neden hiçbir şey söylemiyor?
 • Bugüne kadar 3 teşvik kullananlar, eski teşviklerden yararlananlar bu sisteme dahil edilmemiş. O zaman eski teşvikler cezalandırılıyor. Onlara da bir iyileştirme yapılmalıydı.
 • Eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlara kademelendirme getirilmemiş. Nerede yaparsan yap, beşinci bölgedeki imkanlardan yararlanıyorsun. Halbuki bölgelere göre kademeli olmalıydı.
 • Sanayi envanteri, organize sanayi bölgeleri haritası yok. KOBİ haritası yok. Organize sanayi bölgelerinin aktivite raporları yok. Yani bir planlama yok.
 • Kümelenmenin sureti var aslı yok. İsmi var cismi yok.
 • Enerji stratejik sektör olarak ele alınmamış. Bu teşvik cari açık ve ithalat bağımlılığı için çok önemli çözümler getiriyor diyoruz ama en büyük dışa bağımlılığımız olan enerji ile ilgili hiçbir teşvik vermiyoruz.
 • Kademeli istihdama teşvik verilmesi gerekiyor. İstihdamı özendiren bu teşvik ile 1000 kişi çalıştırana 100 kişiyi çalıştırana göre daha fazla destek olunmalı. Genç ve kadın istihdamını arttırmak için de teşvik sistemi gündeme gelmeli.
 • Tarım ve hayvancılıkta eski tas eski hamam. Türkiye tarım ve hayvancılık için bereketli bir ülke. Bu kadar tarım ve hayvan ürünleri ithal eder durumundayız. Kurban’da Meksikadan Sanchez getiriyoruz, Mehmet’e hala teşvik vermiyoruz.

İşte CHP’nin önerileri; 
CHP’li Umut Oran, önerilerini ise şöyle sıraladı:

 1. Merkez Bankası kredi daraltıcı politikalardan vazgeçmeli, özellikle istihdam yaratan alanlara bankaların kredi vermesi teşvik edilmeli. Bunun için benim önerim bu alana yönelik plase edilen kredilerden Banka Sigorta Muamele Vergisi alınmamalı.
 2.  Ücretlerden alınan vergiler azaltılmalı.
 3. Altyapı yatırımlarını hızlandıracak kamu harcamaları artırılmalı.
 4. Bireysel emeklilik fonları teşvik edilmeli.
 5. Yeşil enerji yatırımları teşvik edilmeli, bu sektörde çalışacak olanlara vergi kolaylıkları getirilmeli.
 6. Enerji üretiminde ve tüketiminde etkinlik sağlanmalı. Bunun için kısa vadede yapılacak ilk uygulama çatıların beyaza boyanmasıdır. Böylece yılın önemli bir kısmında güneş alan ülkemizde önemli bir enerji tasarrufu sağlanacaktır. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaz mevsiminde klimalar daha az çalışacak, dolayısıyla da enerji tasarrufu sağlanacaktır.
 7. Enerji üretiminde rüzgar ve güneş enerjisine önem verilmeli. Bu alanlara yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli.
 8. Hybrid otomobillerin üretimi ve satın alınmasında kredi desteği sağlanmalı.
 9. İleri teknoloji ihracat yapmak zorundayız. Bunun içinde yüksek teknolojili üretim yapılmalıdır. Bu yöndeki üretim sadece büyük firmalar için değil, KOBİ’ler içinde teşvik edilmeli.
 10. Dış ticarette serbest ticaret anlaşması uygulaması yaygınlaştırılmalı. Anlaşma yapmadığımız ülkeler ile bu anlaşmayı yapmaya yönelmeliyiz.
 11. AB’nin üçüncü ülkelerle yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmalarının yarattığı mağduriyeti giderecek politikalar acilen AB’yle birlikte sonuca bağlanmalı.
 12. KOSGEB’in işlevi artırılmalı, daha etkin çalışmalı. KOSGEB’in kurulmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala bir KOBİ haritası çıkartamamıştır. Sanayi envanteri çıkartılmalı. Bir an önce bu yapılmalı, daha sonra da bu harita çerçevesinde yine öncelik istihdam yaratan, enerji ve ileri teknoloji ürünleri üreten firmalar başta olmak üzere yeni bir KOBİ teşvik programı yapılmalıdır.
 13. Yurtiçinde Türk mallarının alımı teşvik edilmeli, hiç alınganlık göstermeden yerli malı kullanımını artıracak sosyal projeler geliştirilmelidir.
 14. Kayıtlı istihdam teşvik edilmeli, bunu için somut olarak prim ve vergi teşviki getirilmelidir. Somut ve açık bir kayıtdışı ile mücadele yol haritası ortaya konulmalı.
 15. Yeni fikirler, yaratıcı yenilikler, girişimcilik teşvik edilmeli. AR-GE ve bilim teknik araştırmalarına destek verilmeli.
 16. Bankalara risk sermayesi uygulaması için baskı yapılamalıdır.
 17. Eğitim ve sağlık alanlarında ikinci nesil reformlar hayata geçirilmeli.
 18. Türkiye’de yeni bir vergi reformu yapılmalı.Zenginden daha yüksek oranda, vatandaşın temel harcamalarından daha düşük oranda vergi alan, finansal işlem vergisi üzerinde tartışabilen bir vergi sistemi düşünülmeli.
 19. Bölgeler arası farklılıklar giderilmeli, sosyal ve kültürel hayat güçlendirilmeli
 20. Daha iyi iş olanakları, daha nitelikli okullar, daha temiz enerji, daha güçlü bir sosyal güvenlik sistemi. Geleceğin Türkiye’si buralardan doğacak.

Basın toplantısı konuşma metninin pdf. formatına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ekonomi basın 09.04.2012

Print Friendly, PDF & Email