“TOKİ, TMSF, BDDK, SPK gibi bağımsız kurullar rant kapısı haline geldi”
Başbakanın okul arkadaşının kazandığı ihaleyi masaya yatıran Oran:
– Özel firmaya danışmanlık yapan TMSF 2. Başkanı Abdullah Demiröz için işlem yaptınız mı?
– Aziz Torun, kendisine danışmanlık yapan Demiröz’ün yönettiği TMSF’den arazi aldı mı?
– “Erdoğan’ın çevresi Karun oldu”
ANKARA
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP hükümetleri döneminde bağımsız olması gereken TOKİ, TMSF, SPK, BDDK gibi kurumların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin rant kapısı haline geldiğini belirtti. Erdoğan’a yakın olmayan kimsenin devlet ihalelerine giremediğini belirten Oran, Başbakan Erdoğan’ın lise yıllarından arkadaşı olan Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar GYO’nun, Boğaz’ın en değerli bölgesi Beykoz’daki Paşabahçe Tekel arazisini 49 yıllığına 355 milyon TL karşılığında almasını bu rant ilişkisine örnek olarak gösterdi.
Konuyu TBMM’ye taşıyan Oran, TMSF 2. Başkanı da olan Abdullah Demiröz’ün, Torunlar şirketine danışmanlık yaptığına dikkat çekerken, Başbakan Erdoğan’a, “Torun’a danışmanlık yapan TMSF 2. Başkanı Abdullah Demiröz için işlem yaptınız mı, bu durum etik midir? Torunlar, kendisine danışmanlık yapan Demiröz’ün yönettiği TMSF’den arazi aldı mı?” sorularını yöneltti. Hükümetin yolsuzlukları için bağımsız olması gereken kurumları kullandığını savunan Oran, “Bu artık bir AKP klasiği haline geldi. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından bu yana çevresi Karun oldu. Bu çevrenin kapısından geçenler bile yalı sahibi oldu. Ama Vedat Türkali’nin şiirinde dediği gibi ‘haramilerin saltanatı yıkılsın, bekle İstanbul sen bize layıksın’” dedi.
Erdoğan’ın okul arkadaşı Aziz Torun’un sahibi olduğu torunlar GYO, önceki gün yapılan ihalede Paşabahçe Tekel arazisinin 49 yıllığına kullanım iznini 355 milyon TL karşılığında kazandı. TMSF 2. Başkanı Abdullah Demiröz ile THY Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gerçek’in de Torunlar’a danışmanlık ve müşavirlik hizmeti verdiğinin ortaya çıkması üzerine CHP’li Umut Oran konuyu soru önergesi ile TBMM’ye taşıdı.
Erdoğan’ın çevresi Karun oldu
Oran, önergeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“AKP iktidarı devletin bağımsız olması gereken TOKİ, BDDK, TMSF, SPK gibi kurumlarını kendine bağımlı hale getirdi. Hükümet bu kurumlar sayesinde hem yolsuzluklarına kılıf oluşturuyor hem de rantı böylece kendi yakın çevresine ve yandaşlarına dağıtıyor. Bu artık bir AKP klasiği haline geldi. Devlet ihalelerine bile Erdoğan’dan izin almadan kimse giremiyor, kazara girip kazanın başına da gelmeyen kalmıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından bu yana çevresi Karun oldu. Bu çevrenin kapısından geçenler bile yalı sahibi oldu. Ama Vedat Türkali’nin şiirinde dediği gibi ‘haramilerin saltanatı yıkılsın, bekle İstanbul sen bize layıksın’”
Oran’ın Erdoğan’a yönelttiği sorular da şöyle:
TMSF üyeliğinin sona ermesi gerekmiyor mu?
– Abdullah Demiröz’ün 2 Şubat 2010 tarihinde TMSF Fon Kurulu üyesi ve Fon Kurulu 2. Başkanı olarak atanmasını müteakip ortağı bulunduğu DETAY Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. isimli şirketten istifa ettiği, ancak 1 ay sonra bu kez Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ne %49,96 oranında ortak olarak girdiği anlaşılmış olup, bu işlem 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 115. Maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Anılan kanun maddesinde bilindiği gibi “Fon Kurulu Başkan ve üyeleri asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın, ders, konferans ve telif hakları hariç Fondaki resmi görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf ve kooperatif veya benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz” şeklinde bir ibare bulunmasına rağmen Abdullah Demiröz’ün 2 yıldan bu yana yasaya aykırı biçimde ticaretle uğraşması ve serbest meslek faaliyetinde bulunması karşısında aynı kanunun 114. Maddesi gereğince adı geçen şahsın Fon Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?
THY yöneticisi Gerçek de orada
– Abdullah Demiröz’ün 2010 yılı Mart ayında ortak olduğu Ölçü YMM A.Ş’nin Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile 2010 yılı için 18.000 TL + KDV karşılığı danışmanlık anlaşması yaptığı, 2011 yılında da bu kez 19.380 TL + KDV bedel karşılığı hizmete devam ettiği hususları Torunlar GYO A.Ş’nin faaliyet raporunda yer almaktadır. Ölçü YMM A.Ş’nin diğer ortağı ve aynı zamanda THY Yönetim Kurulu üyesi olan İsmail Gerçek’in de kurumsal danışmanlık hizmetinin yanı sıra Torunlar GYO A.Ş’de müşavir olarak görev aldığı ifade edilmektedir. Torunlar GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’un çeşitli medya organlarında “TMSF’den bir yer aldık en iyi müşterisi olduk” şeklindeki beyanatı da yer almıştır. Bu iddialar çerçevesinde, Torunlar GYO A.Ş’ne hizmet satan Ölçü YMM ortağı Abdullah Demiröz’ün aynı zamanda anılan firmaya satış yapan TMSF 2. Başkanı olması ahlaken ve hukuken nasıl değerlendirilmektedir?
Etik olarak doğru mu?
– Abdullah Demiröz’ün, danışmanlık yaparak menfaat sağladığı bir firmaya TMSF’deki kamu görevi sebebiyle varlık, menkul ve gayrimenkul satışı yapar bir pozisyonda olması etik açıdan doğru mudur?
– TMSF ihalelerinde Demiröz’ün kurumsal menfaat ilişki içerisinde bulunduğu, ortağı İsmail Gerçek’in de bireysel olarak müşavirliğini yaptığı ve medyaya yansıyan bilgilere göre yakın arkadaşınız olan Aziz Torun’un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Torunlar GYO A.Ş’ ile ilgili kararlarının, kullandığı tercih ve takdir haklarının yapılan ihaleleri hukuken ve ahlaken tartışılabilir hale getirebileceği hususu nasıl değerlendirilmektedir, bu konuda herhangi bir idari girişim tarafınızca veya Başbakanlığa bağlı diğer kurumlar ile Bakanlıklar tarafından başlatılmış mıdır?
Danışmanının çalıştığı TMSF’den neler aldı?
– Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda arkadaşınız olan Aziz Torun’un Ekim 2010 tarihinde TMSF’den Kandilli’de bulunan, boğaza sıfır, 980 metrekare arsa içerisinde, 200 metrekare taban oturumlu, 950 metrekare kullanım alanına sahip, Clifton yalısını 11,5 milyon ABD Doları karşılığı satın aldığı kamuoyuna yansımıştır. Bu bağlamda, Abdullah Demiröz’ün TMSF 2. Başkanı olarak göreve başladığı 2 Şubat 2010 tarihinden bugüne kadar Torunlar Grubu şirketleri veya ortakları TMSF ihalelerinden hangilerine katılmış, katıldığı bu ihalelerin hangilerini kazanmış, TMSF’den aldığı hangi varlıkların ödemelerinde herhangi bir aksama, gecikme, erteleme, öteleme veya yeniden yapılandırma işlemi yaşanmış veya bunlarla ilgili sözleşme şartlarında bir değişiklik yapılmıştır?
– 2 Şubat 2010 tarihinden itibaren Aziz Torun ve/veya sahibi olduğu şirketler, hangi kamu kurum-kuruluşlarından ihale aldı, bu ihalelerin her birisinin tahmini bedeli nedir?
Soru Önergesi;
Torunlar
 

Print Friendly, PDF & Email