BİLDİRGE
Sosyalist Enternasyonal Arap Baharı Özel Komitesi ikinci toplantısını, geçişlerin başarısını güvence altına almak için ilerici aktörleri güçlendirme yollarını tartışmak, Suriye’deki insani ve siyasi krizlere işaret etmek, değişim ivmesini korumak, bu geçişlerin başarısı için sosyal demokrat planları tanımlamak ve bölgedeki sosyal demokratlar arasındaki iletişimi güçlendirmek için 23-24 Mart 2012’de İstanbul’da yaptı.
Suriye ile ilgili olarak, Esad rejimi değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul etmediği için her gün devam etmekte olan katliamları derin acı ve dehşetle izlemekteyiz. İnsan hakları ve demokrasi mücadelesi vermekte olan Suriye halkının yanında güçlü bir şekilde duruyoruz. Arap Birliği ve Birleşmiş Milletlerin katliamları durdurmak, Suriye vatandaşlarının hayatlarını korumak ve insani bir tutum almak için gösterdiği bütün çabaları temel bir zorunluluk olarak görerek destekledik.
Suriye’lilerin başını çektiği kapsayıcı bir siyasi süreç arayışını, çatışmanın ve silahlı şiddetin kesilmesini, insani yardımın zamanında sağlanmasını, gazetecilerin ülkenin tümünde seyahat özgürlüğüne sahip olmasını ve barışçıl toplantı ve gösteri yapma özgürlüğüne saygı gösterilmesini içeren 21 Mart 2012 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlık Bildirgesinde çerçevesi çizilen 6 noktayı destekliyoruz.
Uluslar arası toplumun; insanların hayatlarını korumak ve gecikme olmaksızın Suriye vatandaşlarının demokratik taleplerini hayat geçirmek için alacağı etkili ve kararlı rolü güvence altına almak için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve özellikle Rusya ile Çin’i, uluslar arası toplumun Suriye halkını korumak için gösterdiği büyük hassasiyetle aynı çizgide durmaya çağırıyoruz.
Sosyal Demokratlar olarak, üst düzey hedef olarak herhangi bir çözüm önerisinin şiddeti dışlaması ve Suriye’de adil ve özgür seçimlerin yolunun hemen açılmasını içermesi gerektiğine ikna olmuş durumdayız.
Komite; değişimin ivmesini koruma ihtiyacı ile ilgili olarak, Tunus’ta Sosyalist Enternasyonal üyesi FTDL’nin lideri Mustafa Bin Cafer’in başkanı olduğu Anayasa Meclisinin şimdiki çalışmalarını not ederek siyasi aktörlerin tamamını demokratik devrimin amaçlarına ulaşılmasını güvence altına almaya çağırmaktadır. Özellikle yeni anayasada, bütün cinsiyetler, dinler, etnik gruplar ve azınlıklardan bütün insanların eşit haklarının kapsanması ve yansıtılması en önemli husustur.
Aynı şekilde, Mısır ile ilgili olarak, Komite, Tahrir meydanı ruhunun ve değişimi başlatan halkın taleplerinin canlı tutulması ihtiyacının altını çizer. Komite, siyasi sürece katılan demokratik aktivistler, bloggerlar ve sivil toplum üyelerinin karşılaştıkları kısıtlamalardan kaygı duyduğunu ve bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak olan Başkanlık seçimlerinin özgür ve adil koşullar altında gerçekleştirilmesini beklediğini ifade eder. Bu beklentilerden daha azı bu kadar fedakarlık yapmış Mısırlılara bir ihanet olacaktır.
Komite; Yemen’in otoriter yöneticisi yöneticisi Ali Abdullah Saleh’in bir yılı aşkın kitlesel gösteriler ve demokratik talepleri sonucunda görevinden uzaklaştırılmasını memnuniyetle karşılar, Yemen Halkını ve Birleşik Koalisyon Partisi’ni yeni cumhurbaşkan Abed Raboo Mansur Hadi’nin göreve gelmesinden sonra yeni otoritelerin yerleştirilmesi konusunda tebrik eder ve ülkenin karşı karşıya olduğu acil problemleri çözmeye yönelik uzlaşılmış çözüm arayışları için açıklanan ulusal dialogun başarıya ulaşmasını umut ettiğini ifade eder.
Fas’taki seçimler, seçilmiş temsilcilere daha fazla güç veren yeni anayasal çerçeve içerisinde gerçekleştirildi. Muhalefet görevine, tecrübeli ve tanınmış sosyal demokrat güç, USFP yeni anayasa ile sağlanmış bulunan fırsatları hükümet olmak için değerlendirecektir.
Cezayir’de yaklaşan seçimler, Cezayirlilerin demokratik hak ve özgürlüklerinin bir ölçüsü olacaktır. Bu bağlamda, demokratik koşullara duyduğu güvensizlik ve itimadsızlık sebebiyle 15 yıldır seçimlere katılmayan FFS’nin seçim sürecine dahil olma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Sosyalist Enternasyonal, özgür ve adil yapılması gereken bu seçimleri yakından takip edecektir.
Başkan Abbas’ın Filistin’de bu yıl seçim yapma kararlılığını tanıyor ve destekliyoruz. Filistin’deki politik aktörleri, bu temel gerekliliğin yerine getirilmesi ve yaşayan ve bağımsız bir Filistin devletinin acil bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken Filistin’deki politik kurumların birliğine müsaade edilmesini sağlamaya çağırıyoruz ve bu bağlamda 1967 sınılarının ötesindeki Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlandırılması için Sosyalist Enternasyonal çağrılarını tekrarlıyoruz.
Komite; Libya’da, 20 Haziran tarihinde Anayasa Meclisi seçimlerinin planlanmasıyla cesaret buldu. Bu bağlamda, gelecekteki bir demokratik Libya devletini tanımlama sürecinde bütün Libyalıların ve bütün bölgelerin gerektiği gibi temsil edilmesi ve kapsanması hayati bir öneme sahiptir.
Moritanya’da Demokratik Güçler Meclisi ve onların Demokratik Muhalefet Koordinasyonu içindeki müttefiklerinin 31 Mart’ta yapılması planlanan, şeffaflık ve adaletin demokratik standartlarıyla uyumlu, parlamento seçimlerini güvence altına alacak geçiş dönemi hükümetinin kurulması yönündeki taleplerini destekliyoruz. Bağımsız Seçim Komisyonu ve uygun bir Anayasal Konseyin varlığı serbest seçimleri garanti altına almak için eşit derecede önemlidir.
Bahreyn’de geçen yıl yapılan gösterilerde tutuklanan demokratik aktivistlerin hala tutuklu kalması kabul edilemez. Ulusal Demokratik Eylem Toplumu (Wa’ad) genel sekreteri İbrahim Şerif ve bütün siyasi tutuklular hemen serbest bırakılmalıdır. Bahreyn Bağımsız Soruşturma Komisyonu’nun önerileri gecikme olmaksızın uygulanmalıdır. Wa’ad’la, üyeleriyle ve Bahreyn’deki bütün demokratlarla devam eden dayanışmamızı ifade ederiz.
Komite, Fas ve Polisario Cephesi’ni Batı Sahra ihtilafına barışçıl ve kalıcı bir çözüm için Birleşmiş Himayesindeki müzakerelere devam etmesini teşvik eder ve geçen yıl Atina’da Sosyalist Enternasyonel Konseyi tarafından ifade edilen Sahravi halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeyi sürdürdüğünü vurgular. Sosyalist Enternasyonel demokrasi ve insan haklarını destekleyen bütün aktörlerle çalışmaya devam edecektir.
Komite, Bağdat’ta önümüzdeki günlerde düzenlenecek Arap Zirvesinin eşiğinde, Başkan Celal Talabani ve Irak halkına desteğini ve dayanışmasını iletir ve son zamanlarda Irak’taki masum sivilleri hedef alan bombalamaları koşulsuz olarak kınar. Bu saldırılar, Irak’taki üyelerimizin barışa, istikrara ve halkın ekonomik refahına ulaşma hedefini zayıflatmayacaktır.
Son 14 aydaki bütün devrim ve ayaklanmaların demokratik aktörleriyle iletişim içinde ve içiçe olan ve bugün kapsamını Arap Dünyasındaki 15 ülkeden siyasi parti ve hareketlerle genişleten Sosyalist Enternasyonal, bu ülke halklarının özlemlerinin özüne sadık kalması gereken, demokratik, adil, kapsayıcı ve kalıcı dönüşümler için kendi yol planını geliştirmeye devam edecektir.
Bu dönüşümlerin başarısı, özgür ve adil demokratik seçimlerin yapılması, otoriter rejimlerce yargılananlara adalet getirme kabiliyeti, bütün yurttaşlar için kapsayıcı hak ve özgürlükleri sağlaması, siyaset ve toplumda kadın ve erkekler için eşit haklar sağlaması ve kadınların hükümette yer alması, azınlıkların kapsaması ve eşit haklar sağlaması, sosyal ve ekonomik gelişme ile fırsat eşitliği için gereken açık ve şeffaf politik kurumların yaratılmasıyla ölçülecektir. Bu amaçlara ulaşmak için Sosyalist Enternasyonal, bu değerleri paylaşan herkesle, dayanışmanın sadık ruhu içinde, otoriter rejimlerden demokrasiye başarılı geçişlere önderlik ve tecrübe eden bütün aktörlerin deneyimlerini paylaşarak ortaklığa ve işbirliğine devam edecektir.
Komite üyeleri, tartışmaların sonuç bölümünde, CHP’nin sıcak misafirperverliğine duydukları minneti ifade ederek, CHP’nin Türkiye’deki tüm vatandaşların ifade özgürlüğünün garanti altına alınması ve demokratik bir politik sistemin temel koşulu olan yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi mücadelesinin başarıya ulaşmasını ve Türkiye’nin tüm yurttaşları için sosyal demokrat vizyonu geliştirmesini diler.

Print Friendly, PDF & Email