ANKARA
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP dışındaki partilerin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik baskıların araştırılması için TBMM’ye önerge verdi. Oran, “Bu açıdan, partizan tavırlarla, siyasi görüş, inanç ayrımı yapılarak belirli yerel yönetimlerin sürekli bir şekilde merkezi yönetim baskısı altına alınması, ihtiyacı bulunan kaynaklara erişiminin engellenmesi, yerel yönetimin çalışmasını engelleyecek seviyede soruşturma, denetim ve diğer uygulamalara maruz kalması kabul edilemez” dedi.
Umut Oran’ın hazırladığı önerge, CHP milletvekillerinin de desteğiyle TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Araştırma önergesinde, yerel yönetimlerin, halkın iradesiyle belirlenen, demokratik bir toplumun temel organları olduğu için kamu hizmetlerinin yerinden halka sunulması noktasında da çok büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
Her düzeydeki yerel yönetimlerin, etkin, verimli ve yapıcı bir şekilde çalışmasının merkezi yönetimin sorumluluk alanında olduğunu belirten Umut Oran, demokratik bir toplumda hükümetin yerel yönetimlerin olanaklarını arttırarak, hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurguladı. Oran, önergesinde şunları kaydetti:
Partizan tavırlar halkı cezalandırır
“Bu açıdan, partizan tavırlarla, siyasi görüş, inanç ayrımı yapılarak belirli yerel yönetimlerin sürekli bir şekilde merkezi yönetim baskısı altına alınması, ihtiyacı bulunan kaynaklara erişiminin engellenmesi, yerel yönetimin çalışmasını engelleyecek seviyede soruşturma, denetim ve diğer uygulamalara maruz kalması kabul edilemez. Çünkü burada cezalandırılan ne yerel yönetim ne de yöneticinin mensubu bulunduğu partidir, burada cezalandırılan ihtiyacı olan hizmetlere ulaşamayan halktır, toplumun bütün kesimleridir.”
Muhalif belediyelere soruşturma ve baskılar var
Araştırma önergesinde bir komisyon kurulması gerekliliği şu şekilde açıklandı:
“Demokratik bir ülkede temel bir ilke olması gereken bu düşüncenin aksine olaylar yaşandığına halkımız şahit olmaktadır. Kamuoyuna yansıyan onlarca haberde muhalif partilere mensup seçilmiş yöneticilerin onlarca soruşturma geçirdiği, çalışma koşullarının engellendiği, en ufak bir kaynak ihtiyacının bile sağlanmadığı yönünde bilgiler vardır.
Bu sebeple, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun, ortak çalışma ve uyumun denetlenmesi, bu uyumun önündeki engellerin tespiti amacıyla, Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırılması açılmasını saygılarımla arz ederim.”
Kaç başkanı görevden aldınız
Öte yandan CHP Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesinde, muhalefete mensup belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine AKP‘li meclis üyelerinin sıklıkla atandığı iddiasını gündeme getirdi. Oran, Erdoğan’a, “18 Kasım 2002’den bu yana kaç büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanı görevden alınmıştır? Görevden alınan bu belediye başkanlarının üyesi oldukları partiler ile yerlerine atanan/seçilen belediye meclisi üyelerinin varsa üyesi oldukları partiler nelerdir?” diye sordu.
belediye araştırma önergesi
belediye başkanı meclis üyesi atama

Print Friendly, PDF & Email