“Türkiye aleyhine 22 karar alındı 9’u AKP döneminde, bu başarısızlık değil mi?”
ANKARA
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili olarak bugüne kadar Türkiye aleyhine 22 ülkede karar alındığını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Muhalefet olarak ulusal sorunlarda dışarıya karşı her zaman hükümetin yanındayız. Ancak 1915 olaylarına ilişkin söz konusu 22 ayrı ülkede alınan kararların 9 tanesinin AKP iktidarları döneminde alınmış olması hükümetiniz dış politikadaki başarısızlığınızın göstergesi değil midir?” diye sordu.
Oran, Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, “1915 olaylarına ilişkin olarak çeşitli zamanlarda Türkiye aleyhine bazı parlamentolarda kararlar alınmaktadır. Son olarak dün, 23 Ocak 2012 tarihinde Fransız Senatosu’nda benzeri bir karar alındı. Muhalefet olarak ulusal sorunlarda dışarıya karşı her zaman hükümetin yanındayız” dedi.
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                 Umut Oran

İstanbul Milletvekili

1915 olaylarına ilişkin olarak çeşitli zamanlarda Türkiye aleyhine bazı parlamentolarda kararlar alınmaktadır. Son olarak dün, 23 Ocak 2012 tarihinde Fransız Senatosu’nda benzeri bir karar alındı. Muhalefet olarak ulusal sorunlarda dışarıya karşı her zaman hükümetin yanındayız.
Ancak 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugüne kadar Uruguay (1965), Kıbrıs Rum Yönetimi (1982), Avrupa Parlamentosu (1987), Arjantin (1993), Rusya Federasyonu (1995), Kanada (1996), Yunanistan (1996), Lübnan (1997), Belçika (1998), İsveç (2000), İtalya (2000), Fransa (2001), İsviçre (2003), Slovakya (2004), Hollanda (2004), Polonya (2005), Almanya (2005), Venezuela (2005), Litvanya (2005), Şili (2007) ve son olarak Fransa’da (2012) Türkiye aleyhine kararlar alındı.
Bu kapsamda;

  1. 1915 olaylarına ilişkin söz konusu 22 ayrı ülkede alınan kararların 9 tanesinin AKP iktidarları döneminde alınmış olması hükümetiniz dış politikadaki başarısızlığınızın göstergesi değil midir?
  2. 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında iktidara gelen AKP döneminde Türkiye aleyhine söz konusu kararları alan İsviçre, Slovakya, Hollanda, Polonya, Almanya, Venezuela, Litvanya ve Şili’ye karşı uyguladığınız yaptırımlar aldığınız önlemler nelerdir, bunlardan aldığınız sonuçlar var mıdır?
  3. Fransa’da dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın 29 Ocak 2001’de onayladığı bir önceki yasanın ardından bu ülkeye karşı sizin iktidarınız döneminde benzeri yasaların çıkmaması için lobi faaliyetleri yürüttünüz mü, uyguladığınız yaptırımlar nelerdir?
  4. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu’ya yönelttiğiniz yoğun ilginizin en azından bir kısmını niçin benzeri kararın çıkmaması için Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri için de göstermediniz?
  5. Fransa’daki yasal sürecin, kendi iç mevzuatları açısından 15 gün içerisinde sonuçlanacağı bilgisi karşısında acil önlemlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla sivil toplumla ve işadamlarıyla bir değerlendirme yapacak mısınız?
  6. Bu tür ulusal konularda artık muhalefet partilerini de bilgilendirerek, alınacak önlemlerin etki gücünü artırmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini sürece dahil etmek için niçin acilen harekete geçmiyorsunuz?

 
 

Print Friendly, PDF & Email