CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran depremin vurduğu Van’ın yeniden normal hayata dönebilmesi için acilen alınması gereken kimi ekonomik-sosyal önlemler için hükümete çağrıda bulundu.
Van’ın 1,7 milyar TL’lik borcu için erteleme teklifi verdi.
ANKARA
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Van’da yaşanan deprem sonrasında şehirdeki yaşamın yeniden normale dönmesi için hükümete 10 maddelik ekonomik-sosyal destek çağrısında bulundu. Van’da STO’larla görüşen Oran, TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle de Eylül 2011 itibariyle 1,7 milyar TL olan Van’daki tüm ticari, bireysel ve zirai kredi borç ödemelerinin 1 Ocak 2014 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenmesini önerdi.
İşte Van’ı canlandıracak acil önlem paketi;
Oran, yazılı açıklama yaparak Perşembe günü Van’da basın toplantısı gerçekleştirdikten sonra ticaret ve sanayi odası ile borsa temsilcileriyle görüştüğünü anımsattı. Oran’ın Van’da ekonomik ve sosyal yaşımı normale çevirmek için acilen yapılması gerektiğini saptadığı öneriler şöyle:
–    Van sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu bölgesinin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Çayır-mera alanları bakımından Türkiye’nin en zengin iki ilinden biri. Ancak gereken altyapı, yatırım ortamı oluşturulmalı, üretimin üzerindeki kamu maliyetleri düşmeli.
–    İstihdam odaklı, ihracat hedefli, sektörel kümelenme ile bölgesel kalkınma sağlayacak yeni bir model kurulmalı, finans akışı sağlanmalı.
–    Öncelikle Eylül 2011 itibariyle toplam kredi borcu 1,7 Milyar TL’yi bulan Van’daki mevcut kredi borçları ertelenmeli. Depremden etkilenen herkesin, kredi borcu 2014 yılı başına kadar ertelensin.
–    Van’da asgari ücret (işçi/işveren payı) bütünüyle vergiden muaf hale getirilsin.
–   Nakliye desteği verilerek, maliyet düşürülmeli.
–    Eximbank kredileri ile ihracata yönelik özel destek sağlansın.
–    Enerji maliyeti düşürülsün, en azından fon ve vergiler çıkarılıp, çıplak maliyet üzerinden hesaplanarak faturaya yansısın.
–    Sınır ticareti bu bölgenin bir gerçeği. Devletin bu gerçeği tanıması ve yasal güvenceye alması lazım.
–    Eski yeni ayrımı yapılmaksızın işletmelere getirilecek iyileştirmeler en az 10 yıl sürmeli. Mevcut işletmeler kapanmasın. Haksız rekabet olmasın, insanlar işini kaybetmesin.
–    Başka şehirlere giden binlerce öğrenci için Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir Dayanışma Fonu oluşturulsun. Van’dan çevre şehirlere giden bütün öğrenciler bu fondan yararlansın.
KUTU
Çocuklara psiko-sosyal destek veriliyor mu?
Umut Oran, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e yönelttiği soru önergesinde de deprem sonrasında tam olarak kaç öğrencinin şehir dışına göç ettiğinin açıklanmasını istedi. Oran, Dinçer’e şu soruları yöneltti:
“-Şehirdeki öğrencilerin sosyal hayata uyumlarını güçlendirmek ve depremin etkilerini en aza indirmek için gereken hangi psiko-sosyal destek birimleri kurulmuştur ve bu birimlerden kaç öğrenci istifade etmektedir?
-Eğitime verilen yaklaşık 2,5 aylık ara nedeniyle oluşan kaybın giderilmesi için bakanlık hangi çalışmaları yürütmektedir?  Bu öğrencilerin yıl kayıplarının olmaması ve kendi muadillerinin gerisinde kalmamaları için hangi önlemler alındı ve bunlar ne zaman hayata geçecektir?
– Deprem nedeniyle kaç okul kullanılmaz hale geldi, okulları yenileme çalışmalarının ne zaman sonuçlanmasını planladınız?”
KUTU
Van’da tüm kredi borçları 2014’e kadar ertelensin
Umut Oran’ın verdiği yasa teklifiyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna eklenmesini istediği düzenleme şöyle:
“Geçici Madde 23:
23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van’da yaşanan deprem nedeniyle zarar gören gerçek ve kamu kurumları hariç tüzel kişilerin hali hazırda kullanmakta oldukları tüm ticari, bireysel ve zirai kredi borç ödemeleri 1 Ocak 2014 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenir . 23/10/2011 tarihi itibariyle borcu bulunan gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra iki ay içerisinde borçlu bulundukları bankaya depremden zarar gördüklerini beyan ederek yazılı olarak müracaat ederler. Ertelenen krediler nedeniyle, bu kararın yayımı tarihinden itibaren erteleme süresinin sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz. Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukütü anlamına gelmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.”
 Yasa teklifi-soru önergesi ;
van7269degisilikteklifi[1]
06012012vanogrenci[1]

Print Friendly, PDF & Email