Hopa duruşmasını izleyen Umut Oran’dan “orantısız şiddet” önergesi
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanım sebeplerinin bulunması, kolluk kuvvetlerini orantısız güç kullanmaya sevk eden her türlü kurum içi ve kurum dışı nedenin araştırılması, vatandaşların temel haklarından düşünce ve ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri hakkının korunmasının garanti altına alınması, buna ilişkin sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi” amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Oran’ın hazırladığı ve CHP milletvekillerinin desteklediği önergede TBMM’ye sunuldu.  Önergede, “11 Kasım 2011 tarihinde Van’da içinde bulundukları koşulları kamu görevlilerine anlatmak isteyen vatandaşlara karşı orantısız şiddet uygulanmış, temel haklarını kullanmaları engellenmiştir. Daha önce de, 19 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da terörü protesto etmek isteyen Gaziler, 12 Ekim 2011 tarihinde bir üniversitenin açılış töreninde hükümeti protesto etmek isteyen öğrenciler, 5 Eylül 2011 tarihinde Gerze’de köylüler,  Erzurum ve Hopa’da yaşananların dışında farklı zamanlarda yaşanan sayısız olayda işçiler, sivil toplum üyeleri hatta avukatlar orantısız şiddete maruz kalmış, haklarını kullanmaları bu yolla engellenmiştir” denildi.
Bugün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan Hopa davasını da izleyen Oran’ın araştırma önergesi şöyle:
Demokratik bir toplumun temel değerlerinden bir tanesi de toplantı ve gösteri hakkıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11 ve Anayasamızın 34. Maddesinde de tanımlanan bu hak çerçevesinde, her insan önceden izin almaksızın, barışçıl bir şekilde toplantı ve gösteri hakkını kullanarak, fikirlerini ifade etme, kamu yönetimine yönelik eleştirilerini söyleme ve toplumsal sorunlara yönelik rahatsızlığını ifşa etme hakkına sahiptir. Bu hak ile demokratik bir toplumda kamuoyunun denetimi görevi yerine getirildiği gibi, açık bir toplumda kamu yönetimine yönelik hoşnutsuzlukların da toplumla paylaşılması garanti altına alınmıştır.
Anayasamızın 2. Maddesi çerçevesinde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye’nin kamu düzeninin unsurlarından olan toplantı ve gösteri hakkının korunması, bu hakkın kullanılmasının uygulamada zorlaştırılmaması, bu hakkı kullananlara karşı herhangi bir tecavüzün ortaya çıkmaması, kamu düzeninin de korunması anlamına gelmektedir. Kamu düzenini korumakla yükümlü olan kamu görevlilerin de buna hassasiyet göstermesi beklenir.
Bu kapsamda, 11 Kasım 2011 tarihinde Van’da içinde bulundukları koşulları kamu görevlilerine anlatmak isteyen vatandaşlara karşı orantısız şiddet uygulanmış, temel haklarını kullanmaları engellenmiştir. Daha önce de, 19 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da terörü protesto etmek isteyen Gaziler, 12 Ekim 2011 tarihinde bir üniversitenin açılış töreninde hükümeti protesto etmek isteyen öğrenciler, 5 Eylül 2011 tarihinde Gerze’de köylüler,  Erzurum ve Hopa’da yaşananların dışında farklı zamanlarda yaşanan sayısız olayda işçiler, sivil toplum üyeleri hatta avukatlar orantısız şiddete maruz kalmış, haklarını kullanmaları bu yolla engellenmiştir.
12 Ekim 2011 tarihinde açıklanan AB İlerleme Raporu’nda da bu konuya yer verilmekte, orantısız güç kullanımının devam ettiği belirtilerek, bunun da bir hak ihlali olduğu ortaya konulmaktadır. Şüphesiz bu hak ihlalinin giderilmesi ülkemizdeki demokrasi standardının da yükselmesi anlamına gelecektir.
Bu nedenlerle, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanım sebeplerinin bulunması, kolluk kuvvetlerini orantısız güç kullanmaya sevk eden her türlü kurum içi ve kurum dışı nedenin araştırılması, vatandaşların temel haklarından düşünce ve ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri hakkının korunmasının garanti altına alınması, buna ilişkin sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca, bir meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Umut Oran
İstanbul Milletvekili
 

Print Friendly, PDF & Email