CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Umut Oran, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan sorunların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.
CHP’li Oran ve 33 arkadaşının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 31 Ekim 1959’da yapılan başvuruyla başlayan AB ile ortaklık sürecinde, 1963’de Ankara Anlaşması, 1970’de Katma Protokol’ün imzalandığı anımsatıldı.
Gerekçede, Helsinki’de 1999’da yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde tam üyeliğe adaylığın kabulüyle yeni bir aşama kaydedildiğine işaret edilerek, AB Konseyi tarafından 8 Mart 2001’de ilk katılım ortaklığı belgesinin onaylandığı, 17 Aralık 2004’te AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kararı gereği 3 Ekim 2005’te AB’ye tam üyelik sürecinin başladığı belirtildi.
Geçen 6 yılda, beklenen gelişmeler kat edilemediği, tam üyelik hedefine ulaşmak için müzakerelerde 33 başlıktan ancak birinin kapatılabildiği ifade edilen gerekçede, ”12 Ekim 2011’de açıklanan AB İlerleme Raporu’nda da siyasi alanda birçok eksikliğin olduğu saptanmış; bu eksikliklerin tespiti ve giderilmesi ile ülkemizde yaşayan insanların hak ettikleri demokrasi ve yaşam standartlarına kavuşturulması için gereken reformların ise güçlü bir şekilde uygulamaya geçemediği endişeleri ortaya çıkmıştır” denildi.
Gerekçede, Türkiye ile aynı tarihlerde tam üyelik müzakerelerine başlayan, 2013’te tam üye olarak birliğe kabul edilecek Hırvatistan’da, süreci izlemesi, eksikliklerin takibi, reform gereken alanlarda partiler arası müzakerelerin götürülmesi için AB ile Müzakereleri İzleme Komisyonu kurulduğu, komisyonun başkanlığını, muhalefet partisinin üstlendiği belirtildi.
Geçici süreyle de olsa ”Türkiye’nin AB ile Müzakereleri İzleme Komisyonu” görevini de üstlenecek bir araştırma komisyonu kurulmasında büyük yarar olduğunun ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:
”Böylece iktidarın gözden kaçırdığı veya ihmal ettiği alanların net biçimde ifade edilerek somut önerilerin yaşama geçirilmesi olanağı elde edilecektir. 6 yılda gelinen aşama göz önüne alındığında, AB ile tam üyelik sürecinin izlenmesi, bu zamana kadar hangi alanlarda ve hangi sebeplerle sürecin durma noktasına geldiğinin belirlenmesi, AB İlerleme Raporu ve diğer temel belgeler ışığında acil reform yapılması gereken alanların tespiti ile bu reformların çerçevelerinin belirlenmesi, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanılan sorunların tespiti ile bu sorunların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi gerekmektedir

Print Friendly, PDF & Email