TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.
Umut ORAN
CHP İstanbul Milletvekili
12 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katıldığınız esnada, emniyet görevlileri tarafından aşırıya kaçan önlemler alınmış, bu sırada kendi okuluna girmek isteyen üniversite öğrencileri dahi engellenmiş, orantısız şiddete maruz kalmış, yine 37 öğrenci yürütme organının başı sıfatıyla size eleştirilerini sunmak, parasız eğitim hakkını talep etmek istedikleri için gözaltına alınmıştır. Gözaltı esnasında bu öğrencilerin,
• Kötü muamele ve hakarete maruz kaldıkları,
• Bazılarının iç çamaşırlarına kadar çırılçıplak soyuldukları,
• Astım hastası bir öğrencinin başının su dolu bir kovaya sokulup çıkarılarak nefes almasının engellendiği,
• Bir öğrenciye “senin kafana sıkar seni kaybederiz, kimsenin haberi olmaz” denildiği,
• Bir öğrencinin kafasına silah kabzası ile vurulduğu,
• Böbreğinden rahatsızlığı olan bir öğrencinin bir sağlık zorunluluğu olan tuvalete çıkma ihtiyacının dahi engellendiği,
• Bir başkasının yere düşürülerek tekmelendiği,
iddiaları ulusal basında yer almış ve yine kendileriyle İstanbul’da yapmış olduğum görüşme esnasında bu konular bana da iletilmiştir.
Bu kapsamda,
1- Bu iddiaların araştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bir talimat verdiniz mi? İddiaların aydınlığa kavuşturulması için gerekli adli ve idari süreçleri harekete geçirmediyseniz bu durum, her ortamda dile getirdiğiniz “işkence’ye sıfır tolerans” politikası ile bağdaşmakta mıdır?
2- 2002 Kasım ayından, 2011 Kasım ayına kadar, kaç öğrenci hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle dava açılmış, bunların kaçı ceza almış, bu öğrencilerden kaç tanesi kötü muameleye uğradığını öne sürerek ilgili güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu emniyet görevlilerden kaçı hakkında kötü muamele sebebiyle adli ve idari takibat yapılmış ve bunun sonucunda kaçı ceza almıştır?
3- Ekim 2011’de açıklanan AB İlerleme Raporu’nda da orantısız şiddetin arttığı ve bu durumun endişe yarattığı belirtilmiştir. 2002 yılı Kasım ayından, 2011 yılı Kasım ayına kadar orantısız şiddet uygulayarak yetkilerini aştıkları gerekçesiyle kaç kamu görevlisi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı? Bu kamu görevlilerinin kaç tanesi adli ve idari ceza aldı, kaçı beraat etti?
4- Demokratik ülkelerde vatandaşların kendi iktidarlarını serbestçe protesto edebilmesi bir temel haktır. Gerçekte, vatandaşların kendi iktidarlarını protesto edemediği bütün ülkeler totaliter ülkelerdir. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mevcut kararları ışığında, öğrencilerin size karşı eleştirilerini sunması, bu yolla kamu denetimi görevini yerine getirmeleri, hükümetten belirli konularda beklentilerini ifade etmelerinin otoriter yöntemlerle bastırılmaya çalışılmasını doğru buluyor musunuz? Demokratik bir toplumun temel niteliklerinden olan bir hakkı kullandığı için öğrencilerin, Gerze’de görüldüğü üzere köylülerin, Tekel işçileri örneğinde emekçilerin kötü muameleye maruz kalmasını demokratik bir zihniyetle uyumlu bulmakta mısınız?
5- Göreviniz, temel hak ve hürriyetlerin özgür bir şekilde kullanıldığı toplumsal atmosferi korumaktır. Yine Anayasa’nın 5. Maddesi ışığında bir başka göreviniz de bu ortamın önündeki sosyal, siyasal bütün engelleri kaldırmaktır. Dünyanın her tarafında demokratik bir hak olduğu kabul edilen toplantı ve gösteri hakkının kullanılmasına yönelik hukuki ve idari engellerin demokratik toplumların standartlarına ulaştırılması için tarafınızca bir çalışma başlatılmış mıdır?

Print Friendly, PDF & Email