Dünya küresel kriz derdinde Başbakan pembe gözlükle Arap Baharı’nda
Anadolu Ajansı’nın Haberi IMF raporuyla çelişiyor

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran IMF tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm (World Economic Outlook) raporunu değerlendirdi. Umut Oran, “Dünya ekonomisi durgunluğa doğru hızla sürüklenmektedir. IMF dünya ekonomisinde 2012 yılında büyüme oranının %4 civarında gerçekleşeceğini tahmin etmekte. Dünya ekonomisi böyle büyürken gelişmiş ülkelerin bu oranının altında bir büyümeyi tutturacağı ve bu ülkelerin 2012 yılında ancak yüzde 1,9 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2012 yılında Türkiye’nin büyüme oranı da bu yılın aksine daha düşük kalarak, ancak %2,2’ye ulaşacağı beklenmektedir. Dünya küresel kriz nedeniyle hop oturup hop kalkmasına karşın, bizim Başbakan ise ‘Arap Baharında’ pembe gözlükleriyle dolaşıyor, ekonomi yönetimindeki bakanlar ise birbirlerini tekzip ediyorlar.  Artık kabinenin biran önce konu üzerine eğilerek, ESK’yı toplayıp tarafların görüşlerini alarak sağlıklı çözümleri önlemeleri ortaya koymalıdır” dedi.
 Anadolu Ajansının haberi IMF Raporuyla çelişiyor
Oran, IMF raporuyla ilgili şu saptamalarda bulundu:
“AA mahreçli haberde, IMF Türkiye Daimi Temsilciliği Kıdemli Daimi Temsilcisi Mark Lewis’in 2011 ve 2012 büyüme oranlarını revize ederek yüzde 7,5 ve yüzde 2,5 olduğu bildiriliyor. Ancak raporun 182 sayfasına bakıldığında ve IMF’nın resmi web sitesinde büyüme oranının 2011 için yüzde 6,6, 2012 yılı içinse  yüzde 2,2 olduğuna dikkatinizi çekiyorum.”

Hiç olmazsa teğet söylemini bırak
Türkiye için bir başka olumsuzluk ise cari açığın GSYH içindeki payının mevcut yüksek düzeyinin, 2012 yılında da devam edecek olmasıdır. Türkiye’nin ihracatının % 50’si Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığı düşünüldüğünde, bu ülkelerdeki durgunluğun derinleşmesi, Türkiye ihracatının, dolayısıyla da GSYH’nin olumsuz yönde etkilenmesi sonucunu doğuracaktır. Bu tablo nedeni ile Türkiye’de AKP hükümetinin hiç olmazsa, teğet söyleminden vazgeçip, acilen yapısal önlemler alması gerekmektedir. Önlemlerin katılımcı olması için de kararların; yaklaşık 30 aydır toplanmayan Ekonomik Sosyal Konsey’de tartışılarak uygulamaya konulmasında büyük fayda vardır.”

Print Friendly, PDF & Email