CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran “Ekonomi ile ilgili bakanlar sanki farklı hükümetlerin bakanları gibi konuşmaktalar”

 “Ekonomide koordinasyon yok, çok başlılık var”
 “Ekonomik ve Sosyal Konsey 30 aydır toplanmıyor”
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “ustalık” dönemi olarak ifade ettiği şu günlerde ekonomi ve özellikle çalışma yaşamında giderek belirginleşen sorunlarla ilgili bir açıklama yaptı. Oran’ın açıklaması şöyle:
“Başbakanın son dönemi ekonomide çok başlılık getirdi. Son bir haftadır,
-Kıdem tazminatı
-Çalışma saatlerinin kısaltılması,
– Cari açık
Konularında dört Bakan Mehmet Şimşek, Faruk Çelik, Cevdet Yılmaz ve Ali Babacan’ın açıklamaları işçi, işveren ve ekonomi çevrelerinde şaşkınlıkla karşılanmakta.
Sanki Farklı Hükümetin Bakanları
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz kıdem tazminatını kaldırıp, yerine Avusturya Sistemini getireceklerini söylerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ‘bu konuda bir çalışmamız yok’ dedi. Aynı hükümetin değil de farklı hükümetlerin bakanları gibi konuşmaktalar.
Sayın Cevdet Yılmaz kıdem tazminatında Avusturya modelini örnek alacaklarını söylerken, Avusturya ekonomisi ile Türkiye ekonomisinin birbirine benzemediğinin farkında değil. Biz Bakana birkaç noktayı anımsatalım:
Avusturya ekonomisi 378 milyar dolar GSYH’ya sahip küçük bir ekonomidir.   Buna karşın kişi başına düşen gelir 40 bin dolar düzeyindedir.  Böyle bir ekonomide henüz kendini kanıtlamamış bir sistemi hiçbir işçi – işveren örgütü ile tartışmadan gündeme getirmek ekonomide koordinasyonsuzluğun açık bir örneğidir.
Ne İşçiye soruldu ne işverene
Benzer bir olgu da çalışma saatleri konusunda yaşanmaktadır. Ali Babacan’ın başlattığı çalışma saatlerini kısaltma hamlesi de, yine işçi ve işveren kuruluşları ile görüşülmeden yapılmıştır. Kriz ortamında Ali Babacan’ın önerileri havada kalmaya mahkûmdur. Bugün Almanya’da işçi ve işveren sendikalarının anlaşması ile toplu sözleşmelerde çalışma saatleri 40 saatin üzerine çıkmıştır.
Sayın bakanlar kendilerince, işçi ve işveren örgütlerinin karşısına iki paketle çıkarak, bu kesimlerin ağzına bal çalmaktadırlar. Kıdem tazminatını kaldırarak işverenlere, çalışma saatlerini azaltarak işçi kesimine hoş görünmek istemektedirler. Ancak her iki kesim de bu önerilere soğuktur. Çünkü kendilerine sorulmamıştır.
3 Ayda bir toplanması gereken Ekonomik ve Sosyal Konsey 30 aydır toplanmıyor
Başbakan, Ekonomik Sosyal Konseyi yaklaşık 30 aydır toplamamıştır. 12 Eylül 2010’da yapılan Anayasa değişikliği ile anayasal kurum haline gelen ve 3 ayda bir toplanması mecburi olan Ekonomik Sosyal Konsey bu tarihten sonra da hiç toplanmamıştır.
Ekonomi de baskı altında
Hükümet ülkeyi tam bir baskı ile yönetmektedir. Bu ekonomi için de geçerlidir. Ancak “ustalık döneminde” olduğunu iddia eden AKP Genel Başkanı Erdoğan şu anda ekonomide koordinasyonu bile sağlayamamakta, ekonomide tam bir yönetim kargaşası sürmekte, Başbakan kendi evinin önü bombalarla sarsılırken, Ortadoğu’ya barış getirme hayali ile dolaşmaktadır.”

Print Friendly, PDF & Email