Seksen Dokuzuncu yılını kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, emperyalizme karşı dünyanın ilk kurtuluş savaşını veren bir halkın zaferinde son halkadır.

30 Ağustos, işgal edilmiş, teslim alınmış, parçalanmış ve sömürgeleştirilmek istenen bir ülkenin tarihinde dönüm noktasıdır. Bu gün aynı zamanda, bir ulusun var oluşunda önemli mihenk taşıdır. Başarının, kahramanlığın, fedakarlığın, zaferin adıdır.
30 Ağustos yalnızca emperyalist işgale ve sömürgeciliğe vurulan bir darbe değil, aynı zamanda dünyanın mazlum ve işgal altına alınmış ülkelerinin halklarına da esin, güç ve cesaret kaynağı olmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan sonra birçok ülke bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi başlamıştır.
30 Ağustos,  ulusal birliğin de temelini atmıştır. Çünkü, her şeyBüyük Zafer’in ardından peş peşe gelmiştir. Ülke halkı bu zaferin ardından M. Kemal önderliğinde ülkesini yeniden ve baştanbaşa kurmaya koyulmuştur. Zafer, halka güç, moral ve heyecan vermiştir.
Bu günün başka bir anlamı daha vardır. Cumhuriyet’in kurulmasının en önemli adımı olmuştur. Çünkü, Cumhuriyet’in böyle bir zafere ihtiyacı vardı. Bu zafer dünyanın en iyi rejimi olan Cumhuriyet’in yolunu açmıştır.
Ayrıca, halk ordusu kendisinden askeri olarak çok daha güçlü ordulara karşı zafer kazanıyorsa, bunun nedeni güçlü bir iradeye, önderliğe sahip olmasındandı.
Zaferin başarısının diğer bir ucunda büyük kumandan Mustafa Kemal vardır. Böylesi bir askeri deha olmasaydı, zaferin kazanılamayacağı herkesin kabul edeceği bir gerçektir.
Tüm bunlar göstermektedir ki; 30 Ağustos Cumhuriyet, bağımsızlık ve Mustafa Kemal demektir. Bu günü anlamak ve kavramak, hem Cumhuriyet’in hangi koşullarda kurulduğunu, hem kimler tarafından nasıl kurulduğunu anlamak demektir. 30 Ağustos, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anlamak demektir.
30 Ağustos’a sahip çıkmak, emperyalizme karşı çıkmak, ulusal kurtuluş savaşımızın haklılığına ve büyüklüğüne sahip çıkmak demektir. Dahası Mustafa Kemal’e sahip çıkmaktır.
30 Ağustosa ve Mustafa Kemal’e sahip çıkmak ise, ulusumuza emanet edilen ve dünyaya örnek bir tarzda kurulan Cumhuriyetimize,  onun ilkelerine sahip çıkmak ve yüceltmek demektir.
Cumhuriyetimize sahip çıkmak ise, çağdaş, refah, üretken, bilgili, bilimsel, özgür, demokratik bir toplumun eksiksiz kurulması için mücadele etmek, çalışmak ve fedakarlıklarda bulunmak demektir.
O halde, 30 Ağustos ruhu ile ileri…
Kurtuluş Savaşımızın ve bağımsızlık mücadelemizin son hamlesi olanBüyük Zafer’in 89. Yıl Dönümünü nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyor, başta büyük Komutan ve Yüce Önder Atatürk olmak üzere şanlı tarihimizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.
Saygı ve Sevgilerimle,
Umut Oran
İstanbul Milletvekili

Print Friendly, PDF & Email