AKP ALENEN SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR
CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran
“AKP, vatandaşlarımızın en temel anayasal hakkı olan ‘Bilgiye ve İnternete Erişim’ hakkını elinden alarak hem Türk hem de uluslararası hukukta büyük bir suç işlemektedir. Bu suça BTK ve TİB’i de alet eden AKP, kendi tek tip ahlak kurallarını uyguladığı, demokrasi ve hukuk dışı yasakçı politikalarından bir an önce vazgeçip, vatandaşlarımızın bilgi erişimini, demokrasinin gereği olan fikir ve ifade özgürlüğünü sağlamalıdır.”
 22 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan “Güvenli İnternet” yönetmeliği, AKP’nin birçok alanda olduğu gibi internet alanında da vatandaşlarımıza alenen uyguladığı demokrasi ve hukuk dışı dayatmalarının en önemli delilidir.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Temmuz 2011 içinde yayımlanan, 56 ülkeyi kapsayan “İnternette İfade Özgürlüğü” raporuna göre,   “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” bünyesinde ki mecburi filtre uygulamasının, AGİT bünyesinde başka bir örneği bulunmamaktadır.
“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)” 22 Ağustos’ta hayata geçirmeye çalıştıkları “Güvenli İnternet” uygulamasının, çoğulcu demokraside asla yeri yoktur.
15 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye’nin birçok yerinde hukuk ve demokrasi dışı bu filtreleme ile ilgili binlerce vatandaşımız gösteri yaparak, uygulamadan vazgeçilmesini talep etti. Kamuoyunun yoğun baskısı sonucu 04.08.2011 tarihinde, BTK tarafından yeni bir taslak kararı yayımlanmıştır.
Yeni taslakta vatandaşın kaygılarını gidermek yerine bir dizi iyileştirilmeler adı altında internet sansürlerine makyaj yapılmış, “Çoğulcu Demokrasi”ye aykırı, devletin vatandaşını kontrol altına alma arzusunun alenen beyan ettiği, çağdışı bu uygulamadan vazgeçilmemiştir.
AKP Vatandaşımızın Temel Hak ve Özgürlüklerini Hiçe Sayarak, Kendi Tek Tip Ahlak Kurallarını Zorla Empoze Ediyor
Herkesi filtreye tabi tutma, interneti kontrol altına alma, AKP hükümetinin tek tip kendi ahlak kurallarını vatandaşına kabul ettirmesinin ve zorlamasının demokrasi dışı uygulamasıdır. Devletin görevi, ülkenin her yerinde uygulanacak bir ahlak standardı oluşturmak değil işten eğitime, sosyalleşmekten eğlenceye varana kadar hayatımızın vazgeçilmezi olan internete ulaşma, özgürce yararlanabilme hakkımızı, güvencesini sağlamak olmalıdır.
BTK’yı Günah Keçisi Olmaktan Kurtarmak İçin “İnternet Muzır Kurulu” Oluşturuyorlar
4 Ağustos’ta kamuoyu ile paylaşılan “İnternet Güvenliği” Yönetmenliğinin yeni taslağında “Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu” (daha doğrusu yıpranmış BTK’ya biraz olsun soluk aldırabilmek için yeni bir günah keçisi bulma çabası) isminde bir kurulun oluşturulması kararı verildi. Üyelerinin nitelikleri, çalışma yönetmeliği ve ilkeleri tam olarak belli olmayan, bürokratik ağırlıklı bir Kurul’un varlık nedeni filtrelenecek sitelerin kararını vermek olacak. BTK yine filtre listelerini belirleme hakkına sahip. Üstelik teklif edilen Kurul’un BTK tarafından verilen kararları bozma yetkisi de yok.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da, hangi İnternet sitelerinin hangi gerekçe ile ve kim tarafından erişime engellenebileceğini açıkça düzenlemiş ve bu yetki bağımsız Türk Mahkemeleri verilmiştir. Bunun dışında kısıtlama yapma konusunda BTK dahil hiçbir devlet organı yetkilendirilmemiştir.
4 Ağustos 2011 tarihli Taslak’ın 10. maddesinde ise erişime engelleme görevi BTK kontrolünde oluşturulacak olan “Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu”na bir başka deyişle “İnternet Muzır Kurulu”na bırakılmıştır. BTK kendisinde olmayan bir yetkiyi yine yasal dayanağı olmayan bir Kurul’a devretmektedir. Bu Kurul dilediği sitenin yasaklanması ile ilgili kararı alabilecek, BTK da bu kararı dayanak göstererek dilediği siteyi filtreleyebilecektir. Devletin, yargılama ve mahkeme kararı olmadan, internet web sitelerini yasaklaması, vatandaşının özgürce iletişim kurabilme hakkını elinden alması hem yanlıştır hem de suçtur.  AKP Hükümeti bir an önce işlediği bu suçtan vazgeçmelidir.

Saygılarımla,
Umut Oran
CHP İstanbul Milletvekili

Print Friendly, PDF & Email