19 Mart 1920 tarihli bildiride olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara’da toplanacağı, Meclis’e katılacak üyelerin nasıl seçileceği ve seçimlerin on beş gün içinde yapılması gereği ile ilgili kesin ve kararlı ifadeler yer alıyordu. 23 Nisan’da Millet Meclisi toplantıya davet edildi. 23 Nisan 1920’de toplanan bu meclis yeni bir devletin bütünlüğünü gerçekleştirmek amacıyla, o günün şartları altında iç ve dış düşmanlara karşı savaş verirken, millet adına tüm yetkileri kendisinde topladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin  açılması, kurtuluş hareketinin ulusallaşmasında ve ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni Türk Devleti’nin kurulması sürecinde atılan çok önemli bir adımdır.  Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu milli egemenliktir.
Ulu Önder Atatürk’ün de söylediği gibi;
“ Bütün dünya bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve varlığıdır.” ( 1923 )
Uygar toplum, çağdaş devlet, güçlü ülke hedefine ulaşmak yolunda; Atamız TBMM’nin açıldığı günü bayram olarak aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklara hediye etmiştir. Türkiye’de laiklik, demokrasi ve insan hakları konularının tartışılır hale geldiği bu günlerde, Ata’mızdan emanet aldığımız 23 Nisan’ı gelecek nesillere daha sorunsuz aktarabilmek dileğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, saygılarımı sunarım.
Umut Oran
CHP Genel Başkan Yardımcısı

Print Friendly, PDF & Email