Oran: “Devletin sanata, kültüre ve tiyatroya desteği tam olmalıdır. Devlet sanata, sanatçıya, kültüre, tiyatroya Fransız kalmamalıdır…”

Başbakan heykelin yıkılması emrini veriyor. Kültür Bakanı’nın son günlerinde Devlet Tiyatroları’nın kapatılması tartışılıyor. Aynı dönemde, manidar bir şekilde Başbakan’ın kızı tiyatro oyuncularına tepki gösteriyor. Ve son olarak da Bedri Baykam’a sadırı düzenleniyor.
Genel Başkan Yardımcısı, Umut Oran son gelişmleri şöyle yorumluyor:
Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde devlet ya da kamu kuruluşları sanat kurumlarını ve özellikle tiyatroyu desteklemektedir.
Amerika’da “National Endowment for the Arts”, İngiltere’de “Art Council” gibi kurumlar sanatın diğer alanlarıyla birlikte ulusal bir kültür politikası çerçevesinde tiyatroya da önemli ölçüde destek vermektedir.
Örneğin, Fransa’da devlet tiyatrolarına subvansiyon oranı %70’lerin üstündedir. Almanya’da bu oran %85’lere kadar çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, tiyatroların harcamalarının %85’i kamu kuruluşları ve devlet tarafından karşılanmaktadır.
Amsterdam’da izlenen bir dans tiyatrosu oyununun 10 Euro’luk fiyatı eğer devlet desteği olmasaydı 100 Euro olurdu.
Bugün, dünyanin en gelişmiş ülkeleri dahi tiyatroyu ve sanatı finansal olarak desteklemektedir.
Kültür Bakanı’nın, Devlet Tiyatroları’nın kapatılması gündeme gelebilir yönündeki açıklamaları, kültüre verilen önemi konusunda daha derin düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Ülkemizde maalesef tutarlı bir kültür politikası yoktur. AKP hükümeti ise bu konudan bihaberdir.
AKP, bu yüzünü daha ilk iktidara geldiğinde, “Tükürürüm bu sanata” diyerek göstermişti. Yakın dönemde Başbakan Kars’ta yapılan heykeli yıktırıyor. Bunu hiç kimseye sormadan yaptırdı. Sanki bir heykel uzmanıymış gibi karar verdi. Başbakan, Uğur Mumcu’nun dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak davrandı.
Kültür Bakanı önce tiyatroları kapatmaktan bahsetti. Sonra çark etti. CHP ve halkımız şunu çok iyi biliyor: AKP, önce kurumları kötülüyor; verimsiz, etkin çalışmıyor diyor. Sonra da özelleştiriyor. Yandaş sermayeye kamu mallarını peşkeş çekiyor. Bunun en açık örneklerini televizyon kanalları satışlarında gördük.
Bugün yaşananlar, AKP’nin sanata ve kültüre bakışının dışa vurmuş halidir. Bundan dolayı, Kültür Bakanı’nın açıklaması kültür konusunda daha ciddi düşünmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.
Türkiye’de devletin tiyatroya desteği kısılamaz ve kısılmamalıdır. Bu bağlamda, tiyatronun ve sanatın yaygınlaşması ve halka ulaşması açısından acilen yapılması gerekenler şunlardır:
Devlet tiyatrolarını kapatmak yerine, tiyatroların oyun ve turne sayıları artırılmalıdır. Bunun için öncelikle yapılması gereken Türkiye’nin oyun temsil edilebilir ve teknik donanımları yüksek sahne sayısı artırılmalıdır.
Türkiye’nin 81 il, 892 ilçe ve 2000 civarındaki beldesinin oyun temsil edilebilir salon envanteri en kısa sürede çıkarılmalıdır. Bu araştırma yapılmadan çözüme gitmek mümkün değildir. Bazı illerimizde oyun temsil edilebilir bir tane dahi sahne veya salon bulunmamaktadir. Hal böyleyken, ne devlet tiyatrosu, ne de özel tiyatrolar bu illere oyunlarını götürememekte, turne yapamamaktadır.
Kültürel harcamalarla şehirlerin kalkınması bugün Avrupa’nın da gündemindedir. Her ilçeye teknik olarak yüksek donanımlı bir tiyatro salonu inşa edilmelidir. Bu tiyatro salonlarında oyunlar sergilenmeli, çeşitli sanatsal ve kültürel kurslar düzenlenmeli, yasayla her beldenin kültür ve sanata harcama yapması özendirilmelidir.
Bu tiyatro salonlarında hem yerel grupların oyunlar organize etmeleri sağlanmalı, hem de büyük şehirlerden gelen gruplara oyun sergileyebilmeleri için olanak verilmelidir.
Diğer bir ifadeyle, devlet, tiyatrodan elini çekmemeli, tam aksine elini daha da taşın altına sokmalıdır. Bu kültürel harcamalar, o şehirlerin kültürel ve sosyal sermayesini artıracak ve kent kalkınmasını sağlayacaktır.
Beldelerimizde de kültür ve tiyatro adına hemen yapilabilecek olanların basinda “Çok Amaçlı Salonlar’ın” inşa edilmesi gelmektedir. Bu salonlar, hem tiyatro hem de sportif faaliyetler organize etmeye yönelik olacaktır.
En son, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 29.su düzenlenen “İzmir Tiyatro Günleri” çerçevesinde önemi ortaya çıkan bu Çok Amaçlı Salonlar sayesinde, İzmir’de küçük beldelerimizde bile birçok oyun sergilenmiş, profesyonel tiyatro çok küçük beldelerimizde dahi izlenebilir olmuştur.
CHP, yapılması zorunlu olan bu eylemleri gerçekleştirecektir. Çünkü CHP biliyor ki; TÜRKİYE’DE DEVLET, TİYATROYA DESTEK VERMEK ZORUNDADIR. DEVLET TİYATROLARI BU KONUDA ÖNEMLİ BİR BİRİKİMİ TEMSİL ETMEKTEDİR.
Bugün, partimizin üyesi ve dünya çapında sanatçı Sayın Bedri Baykam ile asistanı Tuğba Kurtulmuş, Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ucube” dediği için Mehmet Aksoy’un Kars’taki “İnsanlık Anıtı”yla ilgili yürüyüş düzenlemek amacıyla yapılan toplantının ardından bıçaklı saldırıya uğradı.
Sayin Bedri Baykam’ın saldırı önce toplantıda söylediklerinin altını bir kere de ben çizmek isterim: “Sayın Başbakan ülkesinin tüm aydınlarına, sanatseverlerine ve demokrasiye Fransız kalmak istiyor. Duymak istemiyor, görmek istemiyor, dinlemek istemiyor. Biz, burada sanki bir cinayeti engellemeye çalışmak için birarada bulunuyoruz. Bu ağır havayı hissediyoruz. İnsanlık Anıtı’nın nasıl mekana uyduğu, nasıl güzel bir şekilde o coğrafyaya oturduğunu, nasıl turistik bir çekim alanı oluşturacağını da herhalde görmemek mümkün değil. Bu heykel şayet yıkılırsa, bütün dünya Talibanlar’ın Buda Heykeli’nden sonra bu da Türkiye’nin Buda hamlesi diye ister istemez bunu tüm dünyaya duyuracak.”
Sayın Baykam’ın sözleri ülkemizin sanata ve kültüre bakışında geldiği noktayı çok net ortaya koymaktadır; sözlerini paylaşmamak elde değil. Sayın Baykam ve Tuğba Kurtulmuş’a acil şifalar diliyorum. Bu tarz saldırıların kime yapılırsa yapılsın kınıyorum. Suçluların biran evvel tespit edilmesini ve yargı önüne çıkarılmasını diliyorum. En büyük temennim bu tarz olayların bir daha tekrarlanmamasıdır.

Print Friendly, PDF & Email