YIKICI ÜÇLÜ TUZAK TÜRKİYE EKONOMİSİNİ TEHDİT EDİYOR!
–  Türkiye ekonomisini AKP döneminde cari açık, işsizlik ve borç üçlemesine sürükledi. Bunlar ülke ekonomisi için yıkıcı üç tuzaktır. Türkiye ekonomisi bu üçlemenin pençesine düşmüş durumda.
–  Türkiye ekonomisi 2010 yılında %8,9 büyürken, ithalatın GSYH içindeki payı %25,2’ye, Cari Açığın/GSYH oranı %6,6 yükseldi. Buna karşın İhracat/GSYH oranı %15,4’e geriledi.
–  Türkiye kriz sonrası hızlı büyüyen ülkeler arasındadır. Ancak bu büyüme iç talep ağırlıklıdır. Türkiye,  Polonya  ve İsrail ile birlikte büyüme oranı yüksek olmasına rağmen ihracat hacmi zayıf kalan ülkeler arasındadır. İhracatın GSYH içindeki payı azalırken, İthalatın GSYH içindeki payı artıyor. Türkiye’nin ihracatı kriz öncesine göre %17,2 düşmüştür.

YIKICI ÜÇLÜ TUZAK VERİLERİ
_                                               2009                     2010
İhracat/GSYH                         16,5                     15,4
İthalat/GSYH                          22,8                     25,2
Cari Açık/GSYH                     2,2                        6,6
Borç Stoku (Milyar TL)       441,5                   473,5
İşsizlik Oranı                        14,3                     11,9

–  Türkiye ihracata yönelik büyümüyor. İthalat ile büyüyor. Bunu da borçlanma ile yapıyor. Yani bugünkü hükümet sorunları gelecek nesillerin üzerine yıkıyor. AKP sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de karartıyor.
–  Merkez Bankası’nın bugün acıkladıgı veriler ortada; dış ticaret açığındaki artisin etkisiyle, cari açık, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %126.7 artışla 6.127 milyar dolar olarak gerçekleşti.
–  Ekonomideki büyümeye rağmen işsizlik oranı %11,9 düzeyindedir. Türkiye’de işsizlik oranı %10 üzerinde kalıcı hale gelmiştir. Bunun temel nedeni ise ithalata dayalı büyümedir.
–  Türkiye mevcut büyüme oranı ancak ikiz açık verilerek sağlanmakta. Yani cari açık ve bütçe açığı. Bütçe açığı son iki aydır azalmasına rağmen sorun olmaya devam etmekte. Türkiye’nin borç stoku sadece 2010 yılında 2009 yılına göre 32,5 milyar TL arttı. Türkiye’nin borç stoku 2002 yılında 247,2 milyar TL’dir. 2002’den 2010 yılına kadar yapılan borç ise 226,3 milyar TL’dir ve böylece 2010 yılı sonunda 473,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
–  AKP hükümeti 2011 yılında sadece iki ayda Ocak-Şubat aylarında borç stokunu 9,3 milyar TL artırdı. Borç stoku 482,8 milyar TL’ye çıktı.
–  Bu yıkıcı üçlü tuzak Türkiye ekonomisini tehdit etmeye devam etmekte. Bugün açıklanan cari açıktaki %126.7’lık artış bunu gözler önüne sermekte. Sonuç itibariyle, ihracat merkezli olmayan, ithalata dayalı gerçekleşen büyüme cari açığı tetiklemekte, işsizliği artırmakta, borcu şişirmekte ve sağlıksız bir büyümeye neden olmaktadır.
Halka dokunmayan, gelir dağılımı eşitsizliğini gidermeyen bu sağlıksız büyüme, Türkiye ekonomisini çıkmaz sokağa sürüklemektedir. Hükümetin acilen bu gerçek gündemle ilgili somut, kalıcı bir politika geliştirmesini beklemekteyiz.
Saygılarımla,
Umut Oran
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Print Friendly, PDF & Email