Türkiye çağdaş uygarlık yarışına geç katılmış olmasına rağmen, Atatürk, büyük öngörüsüyle kadınların yaşamın her alanına erkeklerle eşit koşullarda girmesini sağlamış, Türk aydınlanmasında, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesini tüm ulusun yüceltilmesiyle eşdeğer tutmuştur. Türk kadını, devrimlerle dönemin koşullarına göre birçok gelişmiş ülkede bile görülmeyen demokratik haklar elde etmiştir.
Cumhuriyet’in odak noktasında yer alan, modern ve çağdaş Türkiye’nin oluşmasında söz sahibi olan kadınlarımız, günümüzde ne yazık ki şiddete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz kalmış ve adeta arka plana itilmiştir. Türkiye’nin çağdaşlık sınavını sürdürebilmesi için kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi temel önceliğimizdir.
Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği ve kadınların yönetimin her aşamasında ve her alanda daha çok temsil edildiği bir düzende, hep beraber daha güçlü ve daha çağdaş Türkiye’yi yaratabileceğimize olan inancımla tüm kadınların 8 Mart Dünya  Kadınlar Gününü kutluyorum.
Saygılarımla,
Umut Oran

Print Friendly, PDF & Email