CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Oran, destek vermek için “Torba Yasa” eylemine katılacak.
TBMM’de görüşülmekte olan “Torba Yasa Tasarısı”nı protesto etmek üzere çeşitli illerden hareket eden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB üyeleri, Ankara’da toplandı.
Saygılarımızla,

Print Friendly, PDF & Email