CUMHURİYET HALK PARTİSİ MYK ÜYELERİ
Örgütlenme ve örgüt Yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Hurşit Güneş
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Süheyl Batum
Partinin Tanıtımı ve Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Erdoğan Toprak
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Volkan Canalioğlu
Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları
İşçi Memur Sendikaları, Emekliler ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin
İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran
Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Osman Korutürk
Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Gülsüm Bilgehan
Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Engin Altay
Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Faik Öztrak
Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Aladdin Yüksel
AR-GE; Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Sencer Ayata
Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Sena Kaleli
Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Emrehan Halıcı
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı   Sezgin Tanrıkulu
Genel Sekreter   Bihlun Tamaylıgil

Print Friendly, PDF & Email