CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI UMUT ORAN
BÜTÇE DIŞA BAĞIMLI, BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,
Bugün açıklanan Ekim ayı bütçe rakamlarının, AKP iktidarının Bütçeyi tamamen dışa bağlı hale getirdiğinin, büyümenin de yine ithalata bağımlı hale geldiğinin açık göstergesi olduğunu söyledi.
Umut Oran,
Yaptığı açıklamada Ekim ayında bütçe açığının yüzde 24 azalmasının baz etkisinden kaynaklandığını ve rakamların ayrıntısına bakılması gerektiğini söyledi.
Umut Oran,
Bütçe gelirlerinin Ekim ayında yüzde 1,9 arttığını söyledi. Bu artışın kaynağının da Yurtiçinden alınan Katma Değer Vergisi, İthalattan alınan Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisine dayandığını ifade etti. Umut Oran, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre dahilden alınan katma değer vergisinin yüzde 26,4, ithalattan alınan katma değer vergisinin yüzde 29,6, özel tüketim vergisinin ise yüzde 35,7 arttığını, buna karşın gelir vergisinin sadece yüzde 1,0 arttığını söyledi.
Umut Oran,
Bütçe gelirlerine Ocak-Ekim 2010 dönemi için bakıldığında da durumun farklı olmadığını vergi gelirlerinin KDV ve ÖDV gelirlerine dayandığını bu iki gelirin toplam vergi gelirleri içindeki payının 2010 Ekim ayı sonu itibariyle yüzde 50 üzerinde seyrettiğini, bunun da yaklaşık yüzde 30’unun ithalattan alınan KDV’den kaynaklandığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,
Bütçe gelirlerindeki bu yapılanmanın,
• Gelir dağılımını bozduğunu, KDV ile gelir düzeyi farklı olan vatandaşın aynı mal için aynı oranda vergi ödeyerek vergi adaletinin de zedelendiğini söyledi.
• Hükümetin izlediği ithalata dayalı büyüme ile vergi gelirleri açısından da dışa bağımlı hale geldiğini, adeta daha çok ithalat, daha çok KDV mantığıyla bütçenin yönetildiğini söyledi. Hükümetin bu politikanın üretimi azalttığını ve işsizliği arttırdığını görmezden geldiğini söyledi.
• Umut Oran diğer yandan vergi affı söyleminin aylar öncesinden başlamasının kayıtdışılığı arttırdığını ve vergi ödeme arzusunu azalttığını ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,
Bütçe giderlerinde faiz oranlarındaki düşüş nedeni ile göreli olarak bir iyileşme olduğunu ancak Ekim ayında da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklarının devam ettiğini ve Ekim ayında sermaye transferlerinin geçen yıla göre yüzde 87,9 arttığını ifade etti. SGK açıklarının bu düzeye ulaşmasında AKP izlediği kayıtdışılığı teşvik politikasının önemli etkisi olduğunu söyleyen Umut Oran, CHP iktidarında kayıtdışılığın üzerine gidilerek, vergi ve prim gelirlerini artıracağının, bunun sonucunda da vergi ve prim oranlarını aşağıya çekeceklerini ifade etti.
Umut Oran,
Ocak-Ekim 2010 döneminde de geçen yıla göre sermaye transferlerinin yüzde 35,6 yükseldiğini söyleyerek, bütçenin halkın refahı için kullanılması yerine, bütçenin yükünün halka ödettirildiğini ifade etti.
Umut Oran,
CHP İktidarında bütçeyi sadece Sayıştay’ın, TBMM denetlemeyeceğini, halkın etkin bir şekilde bütçe denetimine katkı vereceğini, çünkü kamunun hesap verebilirliği alanını genişleteceklerini söyledi.
Umut Oran,
Kayıtdışılığını azaltmak işçin vergi iade sistemini yeniden ve daha geniş kapsamda getireceklerini ve böylece düşük gelirli yurttaşın ödediği vergiyi geri alacağını söyleyerek sözlerini tamamladı..

Print Friendly, PDF & Email