CHP HABER BÜLTENİ
ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BAYRAMIN KEYFİNİ KAÇIRDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,  yaptığı açıklamada “et fiyatlarındaki artışın kurban bayramının keyfini kaçırdığını” söyledi.
Umut Oran,
Türkiye’de hayvancılık politikalarındaki yanlış uygulamaların halkın yüksek fiyattan et tüketmesine, hatta bir kesimin hiç tüketememesine neden olduğunu savundu.
Umut Oran,
Türkiye’nin bu noktaya birden bire gelmediğini, sorunun   1980’li yıllara dayandığını ifade etti.
Oran’a göre
O dönemde yerli üreticiyi ithalat yaparak rekabetçi yapma düşüncesinin hayvancılığın sonunu hazırladı. Bu eğilime bir de Türkiye’nin bir anlamda hayvancılık deposu olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terörün etki alanını genişletmesi, hayvancılık yapan vatandaşımızın, köylerden göçmesine ve üretici iken tüketici olmasına neden oldu.
Umut Oran,

Şu anda et fiyatlarındaki artışın ana nedeninin “talebi karşılayacak kadar et üretimin yapılamaması olduğunu” söyledi.
Oran’a göre;
Türkiye’de 2001 krizi sonrası uygulanan tarım ve hayvancılık politikası sorunun ana kaynağıdır. Uygulanan politika üretimi gözeten değil. Tam aksine tarım ürünlerine cari fiyatlarla değerlendiren sığ bir politikadır. Yani hayvan üretimi azaldığı için et üretimi azaldı. Nitekim Türkiye’de hayvan varlığı 1989 yılında 67.7 milyon iken, şu anda 40 milyonun altına düşmüş durumda.
Umut Oran,
Bu durumu çarpıcı rakamlarla örnekleyerek “Türkiye’de et fiyatları yükseliyor. Çünkü bu ülkede hayvancılık ve hayvan üreticiliği cezalandırılıyor” dedi.
Oran’ın verdiği rakamlara göre;
2001 yılında Türkiye’de 26.213.000 koyun vardı. Şimdi 20.721.000 koyun kaldı.
2001 yılında Türkiye’de 6.176.000 keçi vardı. Şimdi  4.981.000 keçi kaldı.
2001 yılında Türkiye’de 4.074.000 yerli sığır vardı. Şimdi 2.594.000 sığır kaldı.
2001 ‘de 4.747.000 koyun kesilirken bugün 3.997.000 koyun kesilebiliyor.
2001 yılında Türkiye’de 2001’de 1.843.000 sığır kesilirken. Şimdi 1.502.000 sığır kesilebiliyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,
“Hayvan sayısındaki bu dramatik düşüşün doğal olarak et üretimini de azalttığını” söyledi.
Yine Umut Oran’ın verdiği rakamlara göre,
1989 yılında 544 bin ton et üretilirken 2009 yılında et üretimi 450 bin tona inmiş durumda. Et üretimi azalırken Türkiye’nin nüfusu arttı. Sonuçta halk et yiyemez duruma geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran,
“Hükümetin et fiyatlarını düşürmek için et ithalatını serbest bırakması süt üretimini de olumsuz etkilediğini ve ithalatla hayvan fiyatı düşecek endişesi ile süt hayvanları kesime gittiğini, süt üretiminin ve buna bağlı olarak süt ürünleri üretiminin de düştüğünü” söyledi.
Umut Oran’ın ifadesiyle,
AKP Hükümeti’nin aldığı önlemler et fiyatlarını belki kısa dönemde düşecek, ancak daha sonra tekrar yükselecek ve hayvancılıkta bundan böyle, tamamen dışa bağımlı ve ithalata dayalı bir politika egemen olacak.
Umut Oran,
AKP Hükümetinin et ithalatı kararı ile yerli üreticinin de sonunu hazırladığını ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:   Türkiye’de besicilerin karkas et maliyeti 14-15 lira seviyesinde iken etin fiyatını 12 liraya düşürmek için ithalat yapmak  yerli üretimi yok etmektir. Yani bir anlamda AKP  hayvancılık yapanlara     “sen üretme”  mesajı veriyor. Sen üretme biz ithal edeceğiz deniliyor.
Oran’a göre,
Hükümet, et fiyatını düşürmek için önlem aldığını zannediyor. Aslında sıfır faizli kredi ile talebi artırarak zaten az olan hayvanın değerini artırıyor. Dolayısıyla et fiyatını yükseltiyor.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI UMUT ORAN İKTİDARA GELDİKLERİNDE SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ATACAKLARI ADIMLARI ŞÖYLE SIRLADI:

1-Kaçak Hayvan Girişinin Önü Kesilecek
Yıllardır sınırlardan ülkeye kaçak et ve canlı hayvan giriyor. Hükümet kaçakçılığı önleyemiyor.
2-Hayvancılık Sektörünün Envanteri Çıkarılacak.
Çünkü tarım  bakanlığı bile hayvan sayısını tam olarak bilmiyor. Nitekim bakanlık 2009 Aralık ayından bu yana üç defa hayvan sayımı yaptırdı. Aralık 2009 sonunda yapılan ilk sayımda bir milyon 717 bin besi hayvanı olduğu açıklandı.  15 Şubat 2010’da bir sayım daha yapıldı. Bu defa hayvan sayısı 2 milyon 90 bin olarak açıklandı. Nisan 2010’da yapılan son sayımda ise hayvan sayısı 2 milyon 200 bin olduğu açıklandı.
Şubat ayından bu yana besideki hayvan sayısı nasıl oldu da 500 bin baş birden arttı? Bu kadar hayvan nereden geldi? Bakan bu sorulara cevap veremiyor. Çünkü Bakanlığın sayımları yanlış.
3- Hayvancılığa Destek Verilecek
2007-2008 dönemindeki kuraklığın zararını telafi etmeye çalışan besicilere bazı destekler sağlanarak bu dönem daha az maliyetle atlatılabilir. Uzun dönemde Türkiye hayvan varlığının ve et üretiminin artırmak zorunda.
4- Damızlık Hayvan Sayısı Artırılacak ve Kesimi Engellenecek
Hayvan sayısındaki azalmanın en büyük sebeplerinden biri damızlık yetersizliği. Erken kesimler ise et fiyatlarının daha da yükselmesine neden oluyor.
5-Et Üretiminde Küçük Ölçekli İşletmeler Desyeklenerek Hızla Oligopol Piyasasına Giden Sektörün Piyasa Yapısının Bozulması Engellenecek
Öncelikle doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde küçük üreticilere üretim yapmaları koşulu ile yarısı hibe yarısı faizsiz kredi şeklinde finansman kolaylığı ile damızlık hayvan sağlanacak.
6-Et Ve Balık Kurumu Yeniden Yapılandırılacak ve Küçük Ölçekli Tarım İşletmelerine Yönelik Çalışması Sağlanacak.
7-Et Ve Canlı Hayvan İthalatına Son Verilecek. Sadece Damızlık Hayvan İthalatına İzin Verilecek. Gerekirse Et Fiyatları Sübvanse Edilecek
8-Süt Fabrikaları kurulacak, süt içimi teşvik edilecek.
9-Yem fabrikaları kurulacak ve yem Üretimi teşvik edilecek. Ucuz yem ile maliyetler aşağıya çekilecek.

UMUT ORAN

Print Friendly, PDF & Email