İletişim Koordinatörlüğü ( Ankara ) – CHP Genel Başkan Yardıımcısı Umut Oran 2011 yılı bütçesinin bir seçim bütçesi olduğunu  belirtti ve “Sayın Erdoğan tarım sektöründe çalışanlar için 12 Eylül işkencecisi gibidir.” dedi.
Yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran 2011 bütçesi, vergi ve SSK affı ile  uygulamalar konusunda şunları söyledi;
“Gündeme alınan  vergi ve SSK alacaklarının tahsiline ilişkin düzenlemede gerçek farklıdır, .aslında AKP’nin  seçim için kaynak yaratma girişimidir.
AKP gecikmiş vergi ve ssk alacaklarını affediyorum diyerek Kobilere şirin görünmeye çalışmaktadır.
Vergi ve prim ödemelerinin yapılamamasının nedeni 2008 ve 2009’da küçülen ekonomi ve bugüne kadar kamu alacaklarının tahsilininde enflasyon oranının iki katına kadar uygulanan faiz politikasıdır.
Seçim harcamaları olarak bazı bütçe kalemlerindeki geçen yılın bütçesine göre olan artışlar önemlidir. Bu artışlar şöyledir;

  • Cari transferler olarak nitelendirilen kalemler içerisinde yer alan mahalli idarelere yapılan yardımlardaki artış oranı yüzde 41.
  • Sağlık, emeklilik ve sosyal güvenlik kurumlarının açıklarına yönelik  harcamalardaki artış oranı yüzde 8,3.
  • Beldes ve köydes bütçelerindeki artış oranı yüzde 80,3.
  • Sosyal yardım ve dayanışma fonuna ayrdaki artış oranı yüzde 12,8.
  • Tarım destekleri için ayrılan kaynaklardaki artış oranı yüzde 78.

Bu gerçekler ışığında özellikle belirtmek istiyoruz ki CHP Halkın refah düzeyini artıran her türlü düzenlemeyi desteklemektedir. Ancak AKP’nin  şu anda yaptığı bu değildir
AKP tarım ve hayvancılık sektörünü sekiz yılda tasfiye etti.
Et fiyatlarının kg’da 40 tl’ye dayandığı bugünlerde nihayet her kesim bu iddiamızın doğru olduğunu anladı. Şimdi tarım sektörüne destekleri artırarak onurlu çiftçimizi kandırmak istiyor.
Hiç bir çiftçi sekiz yıldır  kendisine dayak atan AKP ve onun lideri  Erdoğan’ın, bugün yanağını okşamasına kanmayacaktır. Çünkü seçim sonrası dayak yine başlayacaktır.
Sayın erdoğan tarım sektöründe çalışanlar için 12 eylül işkencecisi gibidir.
CHP İktidara geldiğinde bütçeyi şeffaf hale getirecek ve mali kuralı hayata geçirerek rüşvetçi bütçe değil, sosyal devlet bütçesi yapacaktır.”

Print Friendly, PDF & Email