Hacı Bektaşi Veliye Gönül Verenler Sosyal, Kültürel Eğitim Derneği, Kırklar Cemevi’nin 5 Ekim 2008 tarihinde Bağcılar’da düzenlediği, 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen  toplantıya davetli olan Oran, yaptığı konuşmada Nasıl bir Türkiye hayal ettiğini şu sözleriyle dile getirdi;

 • Avrupa Birliği standartlarında, demokrasiye sahip bir Türkiye.
 • Hukukun, adaletin evrensel standartlarda uygulandığı bir Türkiye.
 • En az AB ülkeleri standartlarında zenginliğe sahip, bu zenginliğin vatandaşlar tarafından adil bir şekilde paylaşıldığı bir Türkiye.
 • Halkın fakirlikte değil, zenginlikte eşitlendiği bir Türkiye.
 • Fakirlikle mücadelede balık vermenin değil, balık tutmanın öğretildiği, fakirlikle mücadelenin dönemsel sadakalarla değil kalıcı sosyal politikalarla yürütüldüğü bir ülke.
 • Tükettiğinden çok fazlasını üreten, ürettiği ürünler Dünya’nın en gelişmiş pazarlarında kalitesi ile rekabet eden bir Türkiye.
 • Vatandaşların çocuğunun iyi eğitim alması için özel okula göndermek; tedavi olmak için özel hastanelere gitmek zorunda olmadığı bir Türkiye.
 • Vatandaşların kamu hizmetlerine, dininden, ırkından, inancından, zenginliğinde bağımsız olarak sadece vatandaş olmaktan kaynaklanan hakkı nedeniyle rahatça ulaşabildiği bir Türkiye.
 • Diyanet işlerinin toplumun sadece belli bir kısmına hizmet vermediği bir Türkiye.
 • CAMİ ile CEMEVİ ayrımı yapılmayan, inanç özgürlüğüne, bireysel hak ve özgürlüklerine saygı duyulan ve dikkate alınan bir Türkiye.
 • Devletin her kademesinde, her görevde sadakate ve anti laik bakış açısına göre değil, ehliyete ve liyakate göre atamanın olduğu bir Türkiye.
  Print Friendly, PDF & Email