Yazılar

Türkiye’nin acilen laik, demokratik, çağdaş eğitme ihtiyacı var

Bugün 18 milyon öğrencimiz ve 900 bin öğretmenimiz için yeni bir gün yeni bir dönemin başlangıcı. Binlerce öğrencimiz okulsuz, aşırı kalabalık okullarda eğitim görecek on binlerce öğretmen de FETÖ mensubu olmasa da OHAL koşulları nedeniyle soruşturma tehdidi altında. Bir velinin okula yeni başlayan çocuğu için asgari ücretin 1/4’ü kadar masraf yapmak zorunda kaldığı bir eğitim düzeni de maalesef sistemin sorunlarından birisi. CHP iktidarında, çocuklarımıza sosyal devletin gereği olan, doğumdan ölüme kadar fırsat eşitliğinin en önemli unsurları olan parasız eğitim hakkı ve parasız sağlık hizmeti sunacağız. Vatandaşlarımız umudunu yitirmesin lütfen. Çocuklarımız bizim yarına dair umutlarımız, hayallerimizdir. Onlara en iyi koşulları yaratacağımızdan; çağdaş, demokratik ve laik sistemini kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

vannnn

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin yeni#eğitim #öğretim yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.

Saygılarımla,
Umut Oran

Çocuklara Artık Fizik Kimya Biyoloji Eğitimi Verilmeyecek Mi?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Davutoğlu’na üniversitelerin temel bilimlerinin kapatılmasına yönelik talimatı kendisinin mi verdiğini sordu.

Oran, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. YÖK’ün geçen yıl 11’den az öğrenci kaydolan devlet üniversitelerindeki programlara bu yıl kontenjan verilmeyeceği kararını Meclis gündemine taşıyan Oran, bu kapsamda 36 üniversitenin kimya bölümüne, 31 üniversitenin fizik bölümüne, 22 üniversitenin biyoloji bölümüne, 7 üniversitenin de matematik bölümüne öğrenci alımı yapılmayacağını belirtti

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 29.04.2015

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

 

2010 yılından itibaren fizik, kimya, biyoloji ve matematik programlarına her yıl bir önceki yıl yerleşen sayısından daha düşük kontenjan verilmesine rağmen, kontenjanlar yine de dolmadı. 2014 yılında 11’den az öğrenci kaydolan devlet üniversitelerindeki programlara bu yıl kontenjan verilmeyecek. Bu kapsamda 36 üniversitenin kimya bölümüne, 31 üniversitenin fizik bölümüne, 22 üniversitenin biyoloji bölümüne, 7 üniversitenin de matematik bölümüne öğrenci alımı yapılmayacak. Böylece öğrenci kontenjanı verilen temel bilimler programların sayısı 241’den 145’e düşecek.

Bu kapsamda;

 1. Üniversitelerin temel bilimlerinin kapatılmasına yönelik talimatı siz mi verdiniz?
 1. Üniversitelerin fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi pozitif bilim eğitimini artık vermemesi, bölümleri kapatması henüz ilköğretim çağındaki çocukların eğitimini olumsuz etkilemeyecek mi?
 1. İlköğretimdeki öğrencilere artık fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi eğitimler verilmeyecek mi?
 1. Üniversitelerin temel bilim eğitimini tercih eden öğrencilerin sayısının düşmesinin gerekçesi nedir? Neden bu bölümleri kapatmak  yerine popülerliğinin artması için gerekli önlemleri almadınız?
 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) zorunlu din dersinin kaldırılmasına ilişkin kararıyla ilgili olarak 12. Cumhurbaşkanı’nın, eylül ayında yaptığı “Dünyanın hiçbir yerinde zorunlu fizik, kimya dersinin tartışıldığını göremezsiniz. Ama din dersinin tartışıldığını görürsünüz” açıklaması ile temel bilim eğitimlerinin kaldırılması arasında ilişki var mıdır?

Satılamayan 800 Bin Konut Üniversiteliye " Yurt " Olsun !…

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, arz fazlası halinde bekleyen 800 bin konutun üniversitelilere yurt olmasını istedi.

Umut Oran

Basın Açıklaması

22.3.2015  

 • Yıllarca devlet gazıyla şişirilen konut sektöründe talep durmuş, stoklar büyümüştür. 300-400 bini İstanbul’da toplam 1 milyonun üstünde arz fazlası var, alıcı yoktur. Ekonomideki kötü gidişatta, arz fazlasının makul vadede eritilmesi imkânsızdır.
 • Öbür yanda ülkemizde 6 milyona yakın üniversite öğrencisinin yüzde 10’una yetecek sayıda bile yurt bulunmamaktadır.
 • Konuttaki arz fazlası; yapılacak mevzuat düzenlemeleri, sağlanacak teşvikler ve akılcı politikalarla, üniversiteliler için yurt kapasitesine dönüştürülerek eritilebilir.
 • Öncelikle TOKİ’nin elinde satılmayan 120 bin dolayındaki konut içinde üniversite-yoğun illerde bulunanlar, öğrenci yurduna çevrilebilir. Ürettiği konutları satamayan müteahhitlere ve bu konutların mülkiyetini devralacak girişimcilere; bunları yurt olarak işletmeleri için, kolaylıklar, teşvikler getirilebilir.

İnşaat yatırımlarını kolay yoldan ekonomiyi canlandırma aracı olarak gören AKP’nin bu büyüme stratejisi artık işlemez hale gelirken, sektörde yıllardır devlet eliyle şişirilen balonla 1 milyonun üzerinde arz fazlası ortaya çıkmıştır. Öte yandan ülkemizde 6 milyona yakın üniversite öğrencisinin ancak yüzde 8’ine yetecek yurt kapasitesi vardır. Ekonomideki mevcut kötü gidişat nedeniyle eritilme imkânı bulunmayan konuttaki arz fazlası; akılcı politikalar ve sağlanacak etkin teşviklerle üniversite öğrencileri için “yurt” kapasitesine dönüştürülebilir.

SADECE SON 2 YILDA 800 BİNE YAKIN ARZ FAZLASI OLUŞTU 

Resmi istatistiklere göre son iki yılda tamamlanarak kullanım izni alınan konutların yarıdan fazlası elde kaldı. 2013 ve 2014’te 1 milyon 488 bin 78 daire için kullanım izni alınırken, “ilk satış” şeklinde satışı yapılan daire sayısı 695 bin 20 oldu. Buna göre sadece son iki yılda 800 bine yakın bir konut fazlası ortaya çıktı. Sektör uzmanları, konutta 300-400 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 1 milyonun üstünde arz fazlası olduğunu bildiriyor.

Özellikle ekonomide daralmanın ivme kazandığı 2014’te alt-orta gelir grubu konut talebini öteledi. Geçen yıl mortgage kapsamındaki satışlarda yüzde 15 gerileme yaşandı; toplam konut satışındaki artış yüzde 1’in altında kaldı. Konut kredisine dayalı satışların toplam satışlarda 2013’te yüzde 42 olan payı geçen yıl yüzde 33’e düştü. Sektör son dönemde daha çok yabancı alımlarıyla ayakta dururken, yabancıların da siyasi risk nedeniyle yatırımlarını beklemeye alması, konut piyasasında ciddi bir sıkıntıya yol açtı. Konut arzı fazlasına rağmen fiyatlar artmaya devam ediyor. Bunun temel nedeni inşaat malzemelerindeki fiyat artışı. Sektörün temel girdilerini sağlayan demir çelik ve çimentoda ithal girdi bağımlılığı son derece yüksek. Kurlardaki artış girdi maliyetlerine direkt yansıyor. 2014’te bina inşaat maliyetleri yüzde 11, konut satış fiyatları yüzde 16 arttı. Diğer bir faktör de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler başta arsa fiyatlarındaki yükseliş.

Konut arz-talebi (Daire sayısı)

Çeyrekler Yapı ruhsatı Kullanım izni İlk satış Fark
2013 I. 162.895 153.399 71.671 81.728
II. 249.451 159.714 75.245 84.469
III. 194.931 194.131 82.573 111.558
IV. 230.005 214.257 95.685 118.572
I. 279.306 225.231 83.695 141.536
2014 II. 246.214 189.401 84.572 104.829
III. 284.077 153.938 93.238 60.700
IV. 205.081 198.007 108.341 89.666
TOPLAM 1.851.960 1.488.078 695.020 793.058

Kaynak: TÜİK 

ÜNİVERSİTE ÇOK, “YURT” YOK… 

Ülkemizde her yıl yüzbinlerce konut üretilip 1 milyonluk arz fazlası ortaya çıkarken, sayıları 200’e yaklaşan üniversite ile üniversitesiz il kalmamıştır. Üniversite öğrencilerimiz ise ciddi barınma sorunu yaşamaktadır. Son yıllarda yurt kapasitesi, üniversite ve öğrenci sayısındaki hızlı artış paralelinde büyütülememiştir. Bu dönemde üniversiteli sayısı 2.5 kat artarken, yurt kapasitesindeki artış yüzde 60 dolayında kalmıştır. 6 milyona yakın yükseköğretim öğrencisine karşılık, yurtta barınma imkânı bulan öğrenci sayısı 430 bini bulmamaktadır. Bunların da dörtte üçü devlet yurtlarındadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 384 kamu (YURT-KUR) yurdu için başvuranların üçte ikisi açıkta kalmıştır. Gerekli yaşam koşullarını yeterince sağlayamayan devlet yurtları talebi karşılamazken, maddi durumu elveren ailelerin çocuklarına hizmet veren 2 bine yakın da özel yurt bulunmaktadır. Bu imkânlara sahip olamayan milyonlarca öğrenci ise müşterek kiralama yoluyla, asgari yaşam koşullarından yoksun evlere yüksek kiralar ödemekte, üniversite kentlerinde kiralar aşırı yükselmektedir.

TOKİ KURULUŞ AMACINDAN SAPTIRILMIŞTIR… 

Ülkenin arsa ve konut ihtiyacını karşılamak, dar ve sabit gelirli yurttaşlara uygun fiyatla konut üretmek için kurulan TOKİ, AKP döneminde bu amacından saptırılmış; adeta bir “arsa ofisi” gibi çalıştırılmıştır. “Arsası benden, yapması senden, kar ortak” modeli ile devletin arsa varlığı müteahhitlere satılmıştır. İmar mevzuatı ile oynanarak AKP’li belediyeler eliyle kentlerde üretilen gayrimenkul rantlarının paylaşımı yoluyla AKP bir “yandaş müteahhitler” sınıfı türetmiştir. TOKİ, halkın konut talebini karşılamak yerine lüks konut üretimi ve rant amaçlı yatırımlara yönelmiştir. AKP,  kamu arsalarını TOKİ inşaatları ve rant tesisleri ile donatmayı; tarım ve hayvancılığın ihmali yüzünden yüzde 75’i büyük kentlere yığılan nüfusa konut üretip satmayı bir kalkınma stratejisi olarak görmüştür. Önceleri ekonomiyi canlandıran inşaat, şimdi ciddi arz fazlası ile sıkıntı yaşamaktadır.

KONUT SEKTÖRÜ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR… 

Ekonomideki yavaşlamadan en çok inşaat sektörü etkilenmiştir. Talep durma noktasında, konutlar satılamamakta, stoklar büyümüş, inşaat sektörü tıkanmıştır, firmalar zor durumdadır. Sıcak para muslukları çoktan kısılmışken, Türkiye’de artan hukuksuzluk, keyfi yönetim ve çok başlılık nedeniyle sermaye, kaçmak için istim üstündedir. Merkez Bankası’nın piyasayı canlandıracak faiz indirimleri için ekonomide uygun ortam bulunmamaktadır. Ekonomideki gidişat, inşaat sektöründe 1 milyonun üzerindeki arz fazlasının eritilme imkânını ortadan kaldırmaktadır. ABD’nin beklenen faiz artırımı, ekonomimiz üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanmaktadır. Geçen hafta S&P “Türkiye’nin dış sermayeye bağımlılığı göz önüne alındığında Fed’in faiz indiriminin Türkiye konut piyasasında riskleri büyüteceği” uyarısında bulunmuştur. Fed’in faiz artırımı sonucu yaşanacak olası sermaye çıkışı ve buna bağlı kur yükselişi, en önce inşaatı vuracaktır. İnşaat sektörünün kullandığı döviz cinsi krediler sektör için önemli bir kırılganlık kaynağı; ipotekli konut satışlarının, ekonomideki kötüleşmeden en fazla etkilenen alt-orta gelir grubuna yoğunlaşıyor olması sektör için önemli bir risktir. Arsa ve inşaat maliyetlerindeki artışlar sektörün kar marjlarını olumsuz yönde etkilemekte, bilançosu zayıf inşaat şirketlerinin hayatta kalmasını zorlaştırmaktadır. Ekonomideki seyir, son derece olumsuzdur. Risklerin arttığı bu süreçte, AKP’nin ekonomide önemli bir oyuncağı olan inşaat sektörü ciddi tehdit altındadır. İnşaatta AKP eliyle şişirilen balonun patlama riski her zamankinden fazladır.

ARZ FAZLASI KONUTLAR ÖĞRENCİ YURDUNA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR…

Ülkemizdeki konut fazlası, mevzuat düzenlemeleri, özel girişimcilere yönelik teşvikler ve akılcı politikalarla öğrenci yurduna dönüştürülebilir. 

Bu bağlamda;

 • Bugüne kadar 641 bin konut üreten TOKİ’nin elinde satılmayan 120 bin dolayında konut vardır. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Denizli, Antalya, Isparta gibi ülke genelinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu illerde elde kalan toplu konutlar, üniversitelilere hizmet vermek üzere öğrenci yurduna çevrilebilir.
 • Ürettiği konutları satamayan müteahhitlere; ellerindeki arz fazlası konutları öğrenci yurdu şeklinde tasarruf etmeleri, ya da bunların mülkiyetini devralarak yurt hizmeti vermek isteyen özel girişimcilere bu yönde destek ve teşvikler uygulanmalıdır.
 • Böylece hem inşaat sektöründeki arz fazlası konut stoku eritilmiş; hem de milyonlarca üniversite öğrencisinin yurt sorunu çözülmüş olacaktır.
 • TOKİ; kuruluş amacı doğrultusunda; üniversite öğrencilerin barınma sorununu çözmek için doğrudan kendisi kamu yurtları inşa etmeyi sürdürmeli; bu alanda yatırım yapacak özel girişimcilere de arsa üretimi ve diğer konularda destek ve kolaylık sağlamalıdır.

Satılamayan 800 Bin Konut Üniversiteliye ” Yurt ” Olsun !…

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, arz fazlası halinde bekleyen 800 bin konutun üniversitelilere yurt olmasını istedi.

Umut Oran

Basın Açıklaması

22.3.2015  

 • Yıllarca devlet gazıyla şişirilen konut sektöründe talep durmuş, stoklar büyümüştür. 300-400 bini İstanbul’da toplam 1 milyonun üstünde arz fazlası var, alıcı yoktur. Ekonomideki kötü gidişatta, arz fazlasının makul vadede eritilmesi imkânsızdır.
 • Öbür yanda ülkemizde 6 milyona yakın üniversite öğrencisinin yüzde 10’una yetecek sayıda bile yurt bulunmamaktadır.
 • Konuttaki arz fazlası; yapılacak mevzuat düzenlemeleri, sağlanacak teşvikler ve akılcı politikalarla, üniversiteliler için yurt kapasitesine dönüştürülerek eritilebilir.
 • Öncelikle TOKİ’nin elinde satılmayan 120 bin dolayındaki konut içinde üniversite-yoğun illerde bulunanlar, öğrenci yurduna çevrilebilir. Ürettiği konutları satamayan müteahhitlere ve bu konutların mülkiyetini devralacak girişimcilere; bunları yurt olarak işletmeleri için, kolaylıklar, teşvikler getirilebilir.

İnşaat yatırımlarını kolay yoldan ekonomiyi canlandırma aracı olarak gören AKP’nin bu büyüme stratejisi artık işlemez hale gelirken, sektörde yıllardır devlet eliyle şişirilen balonla 1 milyonun üzerinde arz fazlası ortaya çıkmıştır. Öte yandan ülkemizde 6 milyona yakın üniversite öğrencisinin ancak yüzde 8’ine yetecek yurt kapasitesi vardır. Ekonomideki mevcut kötü gidişat nedeniyle eritilme imkânı bulunmayan konuttaki arz fazlası; akılcı politikalar ve sağlanacak etkin teşviklerle üniversite öğrencileri için “yurt” kapasitesine dönüştürülebilir.

SADECE SON 2 YILDA 800 BİNE YAKIN ARZ FAZLASI OLUŞTU 

Resmi istatistiklere göre son iki yılda tamamlanarak kullanım izni alınan konutların yarıdan fazlası elde kaldı. 2013 ve 2014’te 1 milyon 488 bin 78 daire için kullanım izni alınırken, “ilk satış” şeklinde satışı yapılan daire sayısı 695 bin 20 oldu. Buna göre sadece son iki yılda 800 bine yakın bir konut fazlası ortaya çıktı. Sektör uzmanları, konutta 300-400 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 1 milyonun üstünde arz fazlası olduğunu bildiriyor.

Özellikle ekonomide daralmanın ivme kazandığı 2014’te alt-orta gelir grubu konut talebini öteledi. Geçen yıl mortgage kapsamındaki satışlarda yüzde 15 gerileme yaşandı; toplam konut satışındaki artış yüzde 1’in altında kaldı. Konut kredisine dayalı satışların toplam satışlarda 2013’te yüzde 42 olan payı geçen yıl yüzde 33’e düştü. Sektör son dönemde daha çok yabancı alımlarıyla ayakta dururken, yabancıların da siyasi risk nedeniyle yatırımlarını beklemeye alması, konut piyasasında ciddi bir sıkıntıya yol açtı. Konut arzı fazlasına rağmen fiyatlar artmaya devam ediyor. Bunun temel nedeni inşaat malzemelerindeki fiyat artışı. Sektörün temel girdilerini sağlayan demir çelik ve çimentoda ithal girdi bağımlılığı son derece yüksek. Kurlardaki artış girdi maliyetlerine direkt yansıyor. 2014’te bina inşaat maliyetleri yüzde 11, konut satış fiyatları yüzde 16 arttı. Diğer bir faktör de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler başta arsa fiyatlarındaki yükseliş.

Konut arz-talebi (Daire sayısı)

Çeyrekler Yapı ruhsatı Kullanım izni İlk satış Fark
2013 I. 162.895 153.399 71.671 81.728
II. 249.451 159.714 75.245 84.469
III. 194.931 194.131 82.573 111.558
IV. 230.005 214.257 95.685 118.572
I. 279.306 225.231 83.695 141.536
2014 II. 246.214 189.401 84.572 104.829
III. 284.077 153.938 93.238 60.700
IV. 205.081 198.007 108.341 89.666
TOPLAM 1.851.960 1.488.078 695.020 793.058

Kaynak: TÜİK 

ÜNİVERSİTE ÇOK, “YURT” YOK… 

Ülkemizde her yıl yüzbinlerce konut üretilip 1 milyonluk arz fazlası ortaya çıkarken, sayıları 200’e yaklaşan üniversite ile üniversitesiz il kalmamıştır. Üniversite öğrencilerimiz ise ciddi barınma sorunu yaşamaktadır. Son yıllarda yurt kapasitesi, üniversite ve öğrenci sayısındaki hızlı artış paralelinde büyütülememiştir. Bu dönemde üniversiteli sayısı 2.5 kat artarken, yurt kapasitesindeki artış yüzde 60 dolayında kalmıştır. 6 milyona yakın yükseköğretim öğrencisine karşılık, yurtta barınma imkânı bulan öğrenci sayısı 430 bini bulmamaktadır. Bunların da dörtte üçü devlet yurtlarındadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 384 kamu (YURT-KUR) yurdu için başvuranların üçte ikisi açıkta kalmıştır. Gerekli yaşam koşullarını yeterince sağlayamayan devlet yurtları talebi karşılamazken, maddi durumu elveren ailelerin çocuklarına hizmet veren 2 bine yakın da özel yurt bulunmaktadır. Bu imkânlara sahip olamayan milyonlarca öğrenci ise müşterek kiralama yoluyla, asgari yaşam koşullarından yoksun evlere yüksek kiralar ödemekte, üniversite kentlerinde kiralar aşırı yükselmektedir.

TOKİ KURULUŞ AMACINDAN SAPTIRILMIŞTIR… 

Ülkenin arsa ve konut ihtiyacını karşılamak, dar ve sabit gelirli yurttaşlara uygun fiyatla konut üretmek için kurulan TOKİ, AKP döneminde bu amacından saptırılmış; adeta bir “arsa ofisi” gibi çalıştırılmıştır. “Arsası benden, yapması senden, kar ortak” modeli ile devletin arsa varlığı müteahhitlere satılmıştır. İmar mevzuatı ile oynanarak AKP’li belediyeler eliyle kentlerde üretilen gayrimenkul rantlarının paylaşımı yoluyla AKP bir “yandaş müteahhitler” sınıfı türetmiştir. TOKİ, halkın konut talebini karşılamak yerine lüks konut üretimi ve rant amaçlı yatırımlara yönelmiştir. AKP,  kamu arsalarını TOKİ inşaatları ve rant tesisleri ile donatmayı; tarım ve hayvancılığın ihmali yüzünden yüzde 75’i büyük kentlere yığılan nüfusa konut üretip satmayı bir kalkınma stratejisi olarak görmüştür. Önceleri ekonomiyi canlandıran inşaat, şimdi ciddi arz fazlası ile sıkıntı yaşamaktadır.

KONUT SEKTÖRÜ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR… 

Ekonomideki yavaşlamadan en çok inşaat sektörü etkilenmiştir. Talep durma noktasında, konutlar satılamamakta, stoklar büyümüş, inşaat sektörü tıkanmıştır, firmalar zor durumdadır. Sıcak para muslukları çoktan kısılmışken, Türkiye’de artan hukuksuzluk, keyfi yönetim ve çok başlılık nedeniyle sermaye, kaçmak için istim üstündedir. Merkez Bankası’nın piyasayı canlandıracak faiz indirimleri için ekonomide uygun ortam bulunmamaktadır. Ekonomideki gidişat, inşaat sektöründe 1 milyonun üzerindeki arz fazlasının eritilme imkânını ortadan kaldırmaktadır. ABD’nin beklenen faiz artırımı, ekonomimiz üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanmaktadır. Geçen hafta S&P “Türkiye’nin dış sermayeye bağımlılığı göz önüne alındığında Fed’in faiz indiriminin Türkiye konut piyasasında riskleri büyüteceği” uyarısında bulunmuştur. Fed’in faiz artırımı sonucu yaşanacak olası sermaye çıkışı ve buna bağlı kur yükselişi, en önce inşaatı vuracaktır. İnşaat sektörünün kullandığı döviz cinsi krediler sektör için önemli bir kırılganlık kaynağı; ipotekli konut satışlarının, ekonomideki kötüleşmeden en fazla etkilenen alt-orta gelir grubuna yoğunlaşıyor olması sektör için önemli bir risktir. Arsa ve inşaat maliyetlerindeki artışlar sektörün kar marjlarını olumsuz yönde etkilemekte, bilançosu zayıf inşaat şirketlerinin hayatta kalmasını zorlaştırmaktadır. Ekonomideki seyir, son derece olumsuzdur. Risklerin arttığı bu süreçte, AKP’nin ekonomide önemli bir oyuncağı olan inşaat sektörü ciddi tehdit altındadır. İnşaatta AKP eliyle şişirilen balonun patlama riski her zamankinden fazladır.

ARZ FAZLASI KONUTLAR ÖĞRENCİ YURDUNA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR…

Ülkemizdeki konut fazlası, mevzuat düzenlemeleri, özel girişimcilere yönelik teşvikler ve akılcı politikalarla öğrenci yurduna dönüştürülebilir. 

Bu bağlamda;

 • Bugüne kadar 641 bin konut üreten TOKİ’nin elinde satılmayan 120 bin dolayında konut vardır. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Denizli, Antalya, Isparta gibi ülke genelinde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu illerde elde kalan toplu konutlar, üniversitelilere hizmet vermek üzere öğrenci yurduna çevrilebilir.
 • Ürettiği konutları satamayan müteahhitlere; ellerindeki arz fazlası konutları öğrenci yurdu şeklinde tasarruf etmeleri, ya da bunların mülkiyetini devralarak yurt hizmeti vermek isteyen özel girişimcilere bu yönde destek ve teşvikler uygulanmalıdır.
 • Böylece hem inşaat sektöründeki arz fazlası konut stoku eritilmiş; hem de milyonlarca üniversite öğrencisinin yurt sorunu çözülmüş olacaktır.
 • TOKİ; kuruluş amacı doğrultusunda; üniversite öğrencilerin barınma sorununu çözmek için doğrudan kendisi kamu yurtları inşa etmeyi sürdürmeli; bu alanda yatırım yapacak özel girişimcilere de arsa üretimi ve diğer konularda destek ve kolaylık sağlamalıdır.

CHP, Katlamalı Harç Zulmü’nü TBMM’ye taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, öğrencilerin tepkisi nedeniyle 2011’de uygulanmaktan vazgeçilen ancak tam bahar dönemi kayıt yenilemeleri öncesinde geri getirilen Katlamalı Harç Sistemi’ni (KHS) TBMM gündemine taşıdı.

Umut Oran’ın, Milli Eğitim Bakanı’na “asgari ücretin 1049 TL olduğu Türkiye’de KHS ile öğrenciler ve aileleri 4-4 bin TL’Lik harcı nasıl ödeyecek?” diye sorduğu soru önergesi şöyle: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 30 Ocak 2015

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

 

 1. Üniversite eğitimini neden parasız olarak sunmuyorsunuz? Neden öğrencilerden katkı payı gibi çeşitli adlar altında 3.000 – 4.000 TL’yi bulan paralar talep ediyorsunuz?
 2. YÖK tarafından 2011 yılında kabul edilen Katlamalı Harç Sistemi o dönemde öğrencilerin tepkileri nedeniyle geri çekilmiş iken 2015 yılında bu sistem daha da sertleştirilerek neden geri getirildi?
 3. Öğrencilerin normal sürede okulu bitirememesi durumunda ödediği harç miktarını aldığı Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) Değerinde yükselten bu sistemi neden getirdiniz?
 4. Asgari ücretin 1049 TL olduğu Türkiye’de, öğrencinin herhangi bir sebepten ötürü okulunu bir yıl uzatması halinde ortalama 2.000 – 3.000 TL gibi bir harcı nasıl ödeyebilir?
 5. Katlamalı Harç Sistemi, zaten yüksek harç ödemek zorunda kalan öğrencilerin okulu bırakmasına yol açmayacak mı?
 6. Örgün eğitimde, 2. Öğretim yapan bir mühendislik fakültesi öğrencisi her dönem 764,50 TL yani yılda 1.529 TL ödeme yapmaktadır. Bu öğrencimizin okulunu bir sene uzatması durumunda, normal süreçte alamadığı 40 AKTS’lik ders almak için seçimi yapacak ve her AKTS için 38,23 TL ödemek durumunda kalacak. 1. Dönem ve 2. Dönem 40’ar AKTS alan bu öğrenci bir yıl içinde 3058 TL de katlamalı harç ödemesi yapması gerekeceği için bu çocuğun ailesi bir yıl içinde (1529 TL + 3058) 4587 TL’yi nasıl ödeyecek?
 7. Bu öğrencimizin uzaktan eğitim alması durumunda 80 AKTS üzerinden ödeyeceği katlamalı harç ödemesi 4.258 TL’ye, toplamda ise 6388 TL’ye ulaşacak bu miktarı Türkiye’de kaç aile ödeyebilir?
 8. Bahar Dönemi Kayıt yenilemesine bir hafta kala bu uygulama neden şimdi açıklandı?

CHP, Katlamalı Harç Zulmü'nü TBMM'ye taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, öğrencilerin tepkisi nedeniyle 2011’de uygulanmaktan vazgeçilen ancak tam bahar dönemi kayıt yenilemeleri öncesinde geri getirilen Katlamalı Harç Sistemi’ni (KHS) TBMM gündemine taşıdı.

Umut Oran’ın, Milli Eğitim Bakanı’na “asgari ücretin 1049 TL olduğu Türkiye’de KHS ile öğrenciler ve aileleri 4-4 bin TL’Lik harcı nasıl ödeyecek?” diye sorduğu soru önergesi şöyle: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 30 Ocak 2015

Umut Oran

İstanbul Milletvekili

 

 

 1. Üniversite eğitimini neden parasız olarak sunmuyorsunuz? Neden öğrencilerden katkı payı gibi çeşitli adlar altında 3.000 – 4.000 TL’yi bulan paralar talep ediyorsunuz?
 2. YÖK tarafından 2011 yılında kabul edilen Katlamalı Harç Sistemi o dönemde öğrencilerin tepkileri nedeniyle geri çekilmiş iken 2015 yılında bu sistem daha da sertleştirilerek neden geri getirildi?
 3. Öğrencilerin normal sürede okulu bitirememesi durumunda ödediği harç miktarını aldığı Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS) Değerinde yükselten bu sistemi neden getirdiniz?
 4. Asgari ücretin 1049 TL olduğu Türkiye’de, öğrencinin herhangi bir sebepten ötürü okulunu bir yıl uzatması halinde ortalama 2.000 – 3.000 TL gibi bir harcı nasıl ödeyebilir?
 5. Katlamalı Harç Sistemi, zaten yüksek harç ödemek zorunda kalan öğrencilerin okulu bırakmasına yol açmayacak mı?
 6. Örgün eğitimde, 2. Öğretim yapan bir mühendislik fakültesi öğrencisi her dönem 764,50 TL yani yılda 1.529 TL ödeme yapmaktadır. Bu öğrencimizin okulunu bir sene uzatması durumunda, normal süreçte alamadığı 40 AKTS’lik ders almak için seçimi yapacak ve her AKTS için 38,23 TL ödemek durumunda kalacak. 1. Dönem ve 2. Dönem 40’ar AKTS alan bu öğrenci bir yıl içinde 3058 TL de katlamalı harç ödemesi yapması gerekeceği için bu çocuğun ailesi bir yıl içinde (1529 TL + 3058) 4587 TL’yi nasıl ödeyecek?
 7. Bu öğrencimizin uzaktan eğitim alması durumunda 80 AKTS üzerinden ödeyeceği katlamalı harç ödemesi 4.258 TL’ye, toplamda ise 6388 TL’ye ulaşacak bu miktarı Türkiye’de kaç aile ödeyebilir?
 8. Bahar Dönemi Kayıt yenilemesine bir hafta kala bu uygulama neden şimdi açıklandı?